Anasayfa » Kitap Çağrısı » “21. Yüzyılda Türkiye AB İlişkileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“21. Yüzyılda Türkiye AB İlişkileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
European Union and Turkish flag pair on a chess board. Horizontal composition with copy space and selective focus. Dispute concept.

“21. Yüzyılda Türkiye AB İlişkileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Türkiye- AB ilişkilerinin tarihi 1959 yılına kadar gitse de ilişkiler resmi olarak 1963 yılında Türkiye’nin AET ile Ortaklık Anlaşması imzalamasıyla başlamıştır. Sonraki süreçte ise Türkiye 1987 yılında tam üyeliğe başvurmuş, 1999 yılında aday ülke statüsüne geçmiş, 2005 yılında ise tam üyelik müzakerelerine başlamıştır. Türkiye- AB ilişkileri tarafların her zaman birbirini önemsediği fakat inişli çıkışlı bir süreci ifade etmektedir. AB ve Türkiye, ilişkilerini tamamen sonlandırmamış tersine her iki taraf birbirine ihtiyaç duyduğu için ilişkilerini düzeltme yollarını aramışlardır.

21. Yüzyılda Türkiye- AB İlişkileri 3 Ekim 2005’te AB’nin Türkiye’yle katılım müzakerelerine başlatmasıyla olumlu bir ivme kazansa da geçen zaman içerisinde durma noktasına gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye – AB ilişkilerinde hem küresel hem bölgesel hem de ikili ilişkilerdeki genel sorunlarına değinerek bu sorunlar çerçevesinde ilişkilerin genel çerçevesini çizmek olmuştur. Dolayısıyla, 21. Yüzyılda Türkiye- AB arasındaki ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alındığı ve meselenin tarihsel arka planına kısaca yer verilmek suretiyle güncel olaylar açısından değerlendirildiği bir çalışma amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda TESAM sizleri, alan yazınına katkı sağlamayı amaçlayan “21. Yüzyılda Türkiye- AB İlişkileri” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir. Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Sıla TURAÇ BAYKARA
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 2 Ekim 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih31 Mayıs 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması8 Haziran 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih17 Temmuz 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih4 Eylül 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması2 Ekim 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: Türkiye-AB İlişkilerine Dönemsel Bakış

Kısım 1: TR – AB İLİŞKİLERİNDE BÖLGESEL BOYUT

 • Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları
 • Kıbrıs Sorununun İlişkilere Etkileri
 • Türk-Yunan İlişkilerinde AB ile İlişkilerin Seyri
 • Arap Baharı Sonrası Ortadoğu bağlamında İlişkiler
 • Brexit’in ilişkilere etkisi

Kısım 2: TR- AB İLİŞKİLERİNDE KÜRESEL GÜÇLER

 • Joe Biden Sonrası ABD-AB Transatlantik Yakınlaşmasının İlişkilere Etkileri
 • Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Girişiminin ilişkilere etkileri
 • Rusya-Ukrayna Savaşının İlişkilere Etkileri

Kısım 3: TR- AB İLİŞKİLERİNDE YENİ ÇAĞIN YENİ MESELELERİ

 • İklim Değişikliği
 • Yeni Diplomasi: Dijital Dönüşüm – Dijital Çağ – Dijital Diplomasi
 • Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik
 • Siber Güvenlik
 • Göçmenler ve Mülteciler
 • İyi Yönetişim: yerel yönetimler ve sivil toplum
 • Döngüsel Ekonomi

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU