Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Bilindiği üzere 06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de AFAD verilerine göre 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde gerçekleşen deprem ile birlikte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adana, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 10 ilde büyük bir yıkım gerçekleşmiştir. 05.04.2023 tarihli verilere göre depremde 50.399 kişinin hayatını kaybettiği, 2.053.117 binanın hasar tespitinin yapıldığı, 313.325 bina ve 893.000 bağımsız bölümün ise acil yıkılması gereken, orta hasarlı ve yıkık olarak kategorilere ayrıldığı açıklanmıştır.

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın 06.04.2023 tarihli yayınına göre; depremden etkilenen 8 ilde 345 çadır kentte 656.553 çadır kurulduğu ve çadırlarda barınan 2.626.212 kişinin barındığı ve bölgeden tahliye edilen kişi sayısının ise 1.549.344 kişi olduğu açıklanmıştır. Bakanlık verilerine göre; depremzedelere destek ödemesini içeren 10.000 TL nakdi yardım ile hane başına 15.000 TL taşınma yardımı yapılmıştır.

Bölgede yaşanan depremin yanı sıra 17.03.2023 tarihinde Adıyaman ve Şanlıurfa’da gerçekleşen sel nedeniyle 20 kişi vefat etmiş, çevre illerde de gerçekleşen su baskınları büyük bir hasara neden olmuştur. Deprem ve sel nedeniyle; ciddi oranda can kaybı ve yapı stoğu kaybı gerçekleşmiş, barınma ihtiyacı ile birlikte yerel bölgeden tahliye oranları artmış, maddi desteğe ihtiyaç duyan insan sayısının artmasına paralel olarak, ekonomik anlamda yoksulluk, gıda ve temel ihtiyaç maddelerine erişememe, eğitim-sağlık-sosyal imkânlara ve aktivitelere dair yoksunluk durumları ve uzun yıllar etkisini gösterebilecek psiko-sosyal sorunlar otaya çıkmıştır. Dolayısıyla belirli bir zaman diliminde gerçekleşen afetlerin; sadece maruz bıraktığı mekânı ve toplumu değil ülke genelini etkileyecek, gündelik hayatı uzun bir süre kesintiye uğratacak ölçüde sosyal-ekonomik sorunlara sebep olduğu tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Bu durum ise yalnızca afet gerçekleşmeden önce değil, afet sırasında ve sonrasında da gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimlerin politikalarının ve eylemlerinin önemini tekrar ortaya çıkarmaktadır.

Jeolojik, meteorolojik, hidrolojik olayların yarattığı zararlar olarak tariflenebilecek doğal afetlerin hem sıklığı hem de büyüklüğü giderek artmakta, ülkenin yaşlanan altyapısı ile birlikte kentsel alanların devamlı büyümesi ve bu büyümenin özellikle doğal yapıya ve değişen iklime uyum sağlamaması nedeniyle afetlerin etkileri daha şiddetli hale gelmektedir. Bir toplumun gerek sosyo-ekonomik gerekse afet kaynaklı yaşadığı şoklar ve stres faktörlerinin zaman içerisinde şiddetlenmesi, toplumun ve kentlerin dayanıklılığının statik bir hedef olmaktan çıkıp eyleme yönelik ölçümlerin, amaçların, hedeflerin ve planlamanın sürekli olarak gözden geçirilmesini, toplumun her daim dirençli olması yönünde rotasının değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Coğrafi durum, jeolojik ve topografik özellikler, iklim koşulları vb.ne bağlı olarak gerçekleşen afetlerin istisnai büyüklüklerinin yanı sıra, gerçekleşmeleri durumunda büyük ölçüde can kaybına, yapılı çevrenin tahribatına maruz kalmanın arkasında ne tür sebeplerin yer aldığının bilimsel açıdan tekrar gözden geçirilmesi; afetler ile baş edebilme kapasitesinin arttırılması, kentlerin gerek doğa gerek insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençli biçimde gelişmesi, büyümesi; afetin doğrudan ve dolaylı etkilerinin, ekonomik, sosyal ve çevresel zararlarının öngörülerek güvenli yerleşme alanları ile yapılaşmanın oluşturulması; afet önleme ve risk/zarar azaltma ve afet risk yönetimi, afetlerin sosyal-ekonomik-politik boyutları, afet sonrası örgütlenme ve tahliye  konularında çalışmaların yaygınlaşması ve bu konuda multidisipliner yaklaşımla yapılan teorik çalışmaların, uygulamaya yön verebilecek nitelikte yol haritasının oluşturulması bu kitabın amacını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda TESAM sizleri, alanyazına katkı sağlamayı amaçlayan “Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir. Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Semiha Sultan TEKKANAT
Necmettin Erbakan ÜniversitesiKitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 2 Ekim 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih29 Mayıs 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması12 Haziran 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih7 Ağustos 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih21 Ağustos 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması2 Ekim 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Kısım 1: Afet Yönetimi

 • Bütünleşik Afet Yönetimi
 • Afet Risklerinin, Önceliklerin Belirlenmesi, Analizi ve Mekânsal Dağılımı
 • Kentsel Risk Yönetimi
 • Risk Azaltma/ Zarar Azaltma Planlaması
 • Risk Azaltma Politika ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Risk azaltma Stratejik Planlarının Hazırlanması
 • Afet Senaryoları ve Planlama
 • Ulusal ve Yerel Aktörlerin Kapasitesini, İnsani Müdahale Kalitesini/Hızını Geliştirecek İşbirlikçi Yaklaşım Önerileri
 • Yerel Bağlamlara ve Risklere Dayalı Durum Tespiti
 • Toplumları Afet ve Tehlikelere Karşı Daha Riskli Hale Getiren Kırılganlık Faktörlerinin Tanımlanması
 • Afet Diplomasisi

 

Kısım 2: Depremsellik, Arazi Kullanımı ve Planlama

 • Depremsellik ve Mikrobölgeleme
 • Arazi Kullanımı
 • Afet Tehlike ve Risklerini dikkate alan Planlama-Uygulama ve Yapılaşma Süreçleri; Yaklaşım, Yöntem ve Araçlar
 • Afete Dirençli/Duyarlı Planlama, Uygulama ve Denetim
 • Afete Dirençli/Duyarlı Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Oluşturulması
 • Sakınım Planlaması
 • Kentsel Risk Yönetimi ve Sakınım Planları
 • Afet Yönetimine Yönelik Mevzuat ve Hukuksal Boyut
 • Enkaz Yönetimi

 

Kısım 3: Afetler ve Lojistik

 • Acil Durum Yönetim Planları
 • Acil Durum, Tahliye Durumu ve ve Tahliye Rotaları
 • Açık ve Yeşil Alanlar-Acil Toplanma Alanları ve Rotaları
 • Açık ve Yeşil Alanlar–Geçici Barınma Alanları
 • Açık ve Yeşil Alanların Afet Sonrası Kullanılabilirlik, Kapasite ve Yeterlilik Koşulları
 • Afet ve Fiziksel Zarar Görebilirliğin Azaltılması; Dirençliliğin Artırılması
 • Afete Dirençlilik ve Kritik tesisler
 • Afete Dirençlilik ve Kentsel Altyapı
 • Afete Dirençli Ulaşım Ağları ve Erişebilirlik
 • Acil Müdahale ve Acil Ulaşım Planlaması
 • Afete Dirençli Ulaşım ve Tahliye Süreci Yönetimi
 • Afetlere Yönelik Ulaşım ve Tahliye Senaryoları
 • Tahliye Planları, Tahliye Güzergahları Tasarımı
 • Deprem Sonrası Acil Tıbbi Müdahale için Trafik Dayanıklılık Modellemesi
 • Ulaşım Ağlarının ve Bozulan Altyapının Deprem Sonrası İçin Modellemesi
 • Kritik Ulaşım Altyapılarının Dayanıklılığını Artırma
 • Afet, Lojistik Planlama ve Kilit Merkezler
 • Yerel Toplulukların ve Yapıların Bilgiye Erişme ve Bağlantı Kurma Kapasitesi

 

Kısım 4: Afetler ve Ekonomik Politikalar

 • Afetlerin Ulusal Ekonomi Üzerine Etkisi
 • Dirençli Kentler ve Kentsel Fonksiyonların, Sektörlerin Desteklenmesi
 • Afet ve Ekonomik Zarar Görebilirliğin Azaltılması
 • Afete Maruz Bölgede İkamet Eden Çalışan/ Çalışmayan Nüfusa Yönelik Proaktif Finansman
 • Afet Riski Finansmanı ve Sigorta Çözümleri
 • Afetzedelere yönelik; güvenli, erişilebilir, uygun maliyetli, dayanıklılık düzeyi yüksek alternatif konut çözümleri
 • Afetzedelere yönelik barınma ve çalışma alanlarının inşa edilebileceği potansiyel alanların belirlenmesi çabaları 

Kısım 5: Afetler ve Sosyal Politikalar

 • Afet ve Toplumsal Eşitsizlik
 • Afet ve Yoksulluk
 • Kırılganlık/Sosyal Hassasiyet/Sosyal Zarar Görebilirlik Olguları
 • Afetlere Dirençli Toplum İnşa Etmek
 • Kriz Yönetimi
 • Afet İhtiyaç Analizi
 • Afet Sonrası İyileş(tir)me Süreci
 • Afet Sonrası İnsani Yardımlar ve Yönetimi
 • Toplumsal Stres Faktörlerini Azaltma Faaliyetleri
 • Afet Sonrası Yetersiz Hizmet Alan Toplulukların Belirlenmesi
 • Afet Sonrası Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek
 • Türkiye’de Afet ve Coğrafya Eğitimi
 • Afet Sonrası Eğitim/Öğretim Hizmetlerinin Planlanması

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU