Anasayfa » Kitap » “Asya-Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Asya-Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri”  Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Asya-Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Neredeyse Dünya nüfusunun %60’ına tekabül eden Asya-Pasifik bölgesi; son 20-30 yıldır gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve ticari gelişmeleriyle günümüzde küresel gayri safi yurt içi hasılanın %30’una tekabül eden, Dünya ekonomisinin ve özellikle küresel ticaretin en önemli ağırlık merkezlerinden biri haline gelmiştir.
TESAM, Asya-Pasifik Ülkelerinin bölgesel ve küresel etkilerini; altyapısı, bugünü ve gelecekteki konumunu, ayrıca ülkemizin Asya-Pasifik ülkeleriyle iktisadi ilişkilerinin durumunu değerlendiren ve akademik yazında bu boşluğu doldurmayı, kaynak eser olmayı, başucu kitabı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Bu doğrultuda TESAM sizleri, alan yazınına katkı sağlamayı amaçlayan “Asya-Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.
Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü
Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim: Harun Reşit Yel
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabımız, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarını haiz bir yayınevinden ISBN No alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlar 27 Mart 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih5 Eylül 2022
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması12 Eylül 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih21 Kasım 2022
Hakem Düzeltmeleri için Son Tarih5 Aralık 2022
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih19 Aralık 2022
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması27 Mart 2023
*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.

2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır. 

3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

1. Metin dili Türkçe olacaktır.

2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.

 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.

5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.

6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.

7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.

8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

Çin Ekonomisi
Japonya Ekonomisi
Kore Ekonomisi
Singapur Ekonomisi
Tayland Ekonomisi
(Bölge ülkelerinin ekonomilerinin incelenmesi)
Asya – Pasifikte Ekonomik Entegrasyon
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)
Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN)
Şanghay İşbirliği Örgütü
Trans–Pasifik Ortaklığı
Asya–Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık RCEP

Asya–Pasifik Bölgesinde Ekonomik İşbirliklerinin Küresel Ekonomiye Etkileri
Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleri ve örgütlerinin ABD’ye yönelik Ekonomik Stratejileri
Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleri ve örgütlerinin AB’ye yönelik Ekonomik Stratejileri
Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleri ve örgütlerinin Ortadoğu ülkelerine yönelik Ekonomik Stratejileri
Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleri ve örgütlerinin Latin Amerika ülkelerine yönelik Ekonomik Stratejileri

Asya–Pasifik Bölgesinde Ekonomik İşbirliklerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Not: Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.