Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Davranışsal İktisadın Gelişimi ve Uygulamaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Davranışsal İktisadın Gelişimi ve Uygulamaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
Forex candlestick pattern. Trading chart concept. Financial market chart. Human head silhouette. 3D rendering

“Davranışsal İktisadın Gelişimi ve Uygulamaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

1930’lu yıllarda “homo-economicus” kavramının sorgulanmaya başlaması ile Neoklasik İktisadın bireyin rasyonel davranması gibi varsayımlarını farklı bir şekilde ele alan Davranışsal İktisat, psikoloji ve iktisat bilimlerinin birlikte ele alınmasını savunur. Davranışsal İktisat, psikolojik faktörlü değişkenlerin karar vermede önemini ele alır ve deneylerle yanıtlar bularak, insanları duygu ve dürtüselliğe maruz kalan, çevre ve koşullardan etkilenen insanlar olarak kabul eder. Özellikle bireyin karar sürecinde farklı değişkenlerin rol oynaması ve ampirik bulgular günümüze dek Davranışsal İktisadın birçok araştırmacı tarafından ele alınmasını sağlamıştır. Davranışsal İktisat araştırmalarından, iktisatçıların bireyin ekonomik davranışını daha iyi anlamalarına yardımcı olan çeşitli teoriler ortaya çıkmıştır. Bunlardan yola çıkarak, hükümetler ve işletmeler, insanları belirli seçimler yapmaya teşvik etmek için politika çerçeveleri geliştirmektedir.

Bu bağlamda, bu kitabın amacı, 1980’lerden beri gelişmekte olan Davranışsal İktisat literatürüne katkıda bulunarak bu alanda teorik ve ampirik çalışmaları bütünleştirmektir.  Belirtilen konu başlıkları çerçevesinde kitap bölümleri kitabımıza kabul edilecektir.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alanyazına mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlayan “Davranışsal İktisadın Gelişimi ve Uygulamaları” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve HAMZAOĞLU
Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih16 Haziran 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması19 Haziran 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih20 Ağustos 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih5 Eylül 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması5 Ekim 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

 • Davranışsal İktisat Metodolojisi ve Modelleme
 • Sınırlı Rasyonalite
 • Kayıptan Kaçınma ve Sahiplik Etkisi
 • Bilişsel Kısa Yollar ve Yanlılıklar
 • Rasyonaliteden Sistematik Sapmalar
 • Beklenti Teorisi
 • Beklenen Fayda Teorisi
 • Davranışsal Kamu Politikaları
 • Dürtme (nudge)Teorisi ve Seçim Mimarisi
 • Mutluluk Ekonomisi
 • Davranışsal Oyun Teorisi
 • Deneysel İktisat
 • Nöroiktisat Alanında Gelişmeler
 • Davranışsal İktisat Uygulamaları

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU