Anasayfa » Kitap » “Eğitimde Gelecek Perspektifi: Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Eğitimde Gelecek Perspektifi: Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Eğitimde Gelecek Perspektifi: Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Bugün hayatın her noktasını etkilemeye başlayan “Metaverse”, “Yapay Zeka”, “Dijitalleşme”, “Uzaktan Eğitim”, “Eğitim 4.0”, “Alfa Kuşak”, “Z Kuşağı”, gibi gerçekliklerden bahsedilmektedir. Bahsi geçen konularla birlikte insanlığın “Dijital Çağ” olarak adlandırılan yeni bir dönemi yaşamaya başladığı düşünülmektedir. Elbette, insan hayatının her köşesini etkileyen böylesine bir dönüşümün eğitim ve eğitimin yapı taşları olan okullar ve eğitim öğretim faaliyetleri üzerinde de önemli etkileri olması kaçınılmazdır. Öte yandan, her dönemin olduğu gibi bahsi geçen bu dönemin de kendine has bir ruhu vardır. Bu bağlamda, bu dönemi nev-i şahsına münhasır karakteriyle, ruhuyla anlayabilmek önem arz etmektedir. Bu noktada, dijital çağın ve bu dönemin öğrencilerini oluşturan kuşakların öğretim faaliyetleri de değişikliğe uğramaktadır.

Bu bağlamda, bu kitabın amacı, yukarıda da ipuçları verildiği gibi, gelecekte eğitim ve öğretim hizmetlerinin ulaşacağı noktaya yönelik bir perspektif oluşturmak, gelecekteki kuşakların modern çağın gerektirdiği şekilde eğitim alabilmesine olanak sağlayan şartları ortaya koymak ve eğitimin geleceğiyle birlikte bu kuşaklar için geleceğin eğitimine de bir nebze olsun katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alanyazına mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlayan “Eğitimde Gelecek Perspektifi: Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.  

Editör
Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit Yel
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com  

DETAYLAR

Kitap, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinden uluslararası ISBN No alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 8 Mayıs 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih20 Aralık 2022
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması25 Aralık 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih13 Şubat 2023
Hakem Düzeltmeleri için Son Tarih20 Şubat 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih5 Mart 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması8 Mayıs 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.
TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI
 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf) Örnek Tam Metin Şablonu

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.  

İÇİNDEKİLER

 1. Toplumsal dönüşüm ve eğitim
 • Toplum nereye evriliyor? (birçok açıdan bakılabilir)
 • Son yüzyılın fikirsel evrimi (modernite, postmodernite,…)
 • Küreselleşme / Uluslararasılaşma
 • Çok kültürülülük
 • Değişen değerler
 1. Dünyada eğitimin durumu
 • Mevcut raporlar üzerinden durum tespiti (PİSA, TİMSS OECD, vb.)
 • Geçmişten geleceğe bu raporları nasıl yorumlayabiliriz
 • Ülke örnekleri
 1. Eğitimde gelecek paradigmaları
 • Eğitimde paradigmal dönüşüm
 • Eğitimde yeni vizyonlar
 • Eğitim felsefesi üzerine / Eğitimin hedefleri
 • Eğitim politikaları
 • Eğitim programları
 • Gelecekte eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik
 1. Üniversitelerin geleceği
 • Klasik üniversitelerin değişimi
 • Diploma yerine sertifika
 • Tematik üniversiteler / ihtisas üniversiteleri
 • Yeni üniversite tasarımları
 1. Okulların geleceği
 • Modern okul çöküyor mu?
 • Gelecekteki alternatif okullar
 • Okulun alternatifi / okul dışı öğrenme ortamları
 • Değişen eğitim ortamları
 • Örgütsel değişim
 • Gelecekte okul rehberlik anlayışlarının dönüşümü
 1. Eğitim yönetiminin geleceği
 • Yönetimden yönetişime
 • Yönetilemeyen değişim girişimleri
 • Yönetim tipleri
 • Liderlik stillerinin dönüşümü (Teknoloji çağında liderlik kayboluyor mu?)
 • Çok katılımlı yönetimler / veliler
 1. Eğitiminde dijitalleşme
 • Dijital dönüşüm
 • Metaverse
 • Yapay zekâ
 • Oyunlaştırma
 • Artırılmış gerçeklik / simülasyon programları / uyarlanabilir sistemler
 1. Geleceğin öğretmeni
 • Öğretmen yeterlilikleri
 • Öğretim tasarımı
 • Öğretimin zenginleştirilmesi
 • Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları
 • Öğretmen kimliği / roller
 • Dijital yetkinlik
 1. Geleceğin öğrencisi
 • İstenen beceriler
 • Kuşak tanımlamaları ne kadar doğru? (Z, Alfa…)
 • Okuryazarlıklar
 1. Öğretim yöntemlerinin geleceği
 • Sanal sınıfların yönetimi
 • Sibernetik eğitim
 • Yeni nesil öğrenme öğretme yaklaşımları
 1. Eğitimde değişmezler
 • İnsan ve bireysel farklılıklar
 • Temel kavramlar
 • Düşünme / motivasyon / düşünme becerileri
 • Öğrenme becerileri
 • Merak
Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;
 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.
Örnek Özet Şablonu