Anasayfa » Kitap » “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Türkiye; dil, din ve etnik olarak çok çeşitli bir ülkedir. Bu çerçevede yalnızca Türk, Kürt değil, aynı zamanda Alevi, Yezidi ve Süryani gibi birçok millete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yüzlerce yıl boyunca bu coğrafyada diller, kültürler ve gelenekler birbiri ile kaynaşmıştır.

Azınlık kavramı mutlakiyetçi krallıkların oluşmasıyla ortaya çıksa da azınlık olgusu ve azınlık haklarının korunması ihtiyacı ulus-devlet modelinde belirgin hale gelmiştir. Türkiye’de ise azınlık ve ona bağlı kavramlar Osmanlı’nın son döneminde bir sorun haline gelmiş, Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte Lozan Anlaşmasına konan hükümlere bağlanmıştır.

TESAMbu çerçevede ülkemizdeki azınlık hüviyetinde bulunan toplulukların tarihini; sahip olduğu haklar yönüyle hukuki perspektifini, günümüzdeki durumlarını değerlendirmeyi ve akademik yazında bu boşluğu doldurarak kaynak eser ve başucu kitabı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda TESAM sizleri, alan yazınına katkı sağlamayı amaçlayan “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir. Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

Editör Doç. Dr. Yelda TUTAR SERTER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü  
Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 24 Mart 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih16 Ekim 2022
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması23 Ekim 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih12 Aralık 2022
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri İçin Son Tarih09 Ocak 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması24 Mart 2023

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.

2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır. 

3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

1. Metin dili Türkçe olacaktır.

2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.

 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.

5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.

6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.

7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.

8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

 1. Osmanlı Devleti’nde Azınlıklar
 2. Lozan Bağlamında Türkiye’de Azınlık Kavramı ve Hakları
 3. Türkiye’de Azınlık Mevzuatı, Uygulaması, İçtihadı
 4. Tek Parti Dönemi Azınlık Politikaları
 5. Çok Parti Dönemi Azınlık Politikaları
 6. Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar
  • Ermeniler
  • Rumlar
  • Yahudiler
 7. Türkiye’de Müslüman Etnik Gruplar
  • Araplar
  • Kürtler
  • Balkan ve Kafkas Kökenliler
  • Afro-Türkler

Not: Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.