Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Kuramdan Uygulamaya: Sınıf İçi Uygulamalar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Kuramdan Uygulamaya: Sınıf İçi Uygulamalar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
Students boys and girls sitting together around the table in clasroom and drawing. With them is their young and beautiful teacher. She teaches children and is smiling

“Kuramdan Uygulamaya: Sınıf İçi Uygulamalar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

İçinde bulunduğumuz zamanda eğitim ve öğretim her geçen gün değişime uğramaktadır. Dijitalleşme öğrencileri ve aileleri etkilediği gibi eğitim ve öğretime de şüphesiz önemli bir katkı sağlamaktadır. Değişen öğrenme ortamları ve öğrenme yöntemleri okulları ve sınıfları da oldukça etkilemektedir. Bu sebepten dolayı da gelinen noktada sınıf içi uygulamaların önemi her geçen gün artmaktadır.

Klasik öğretim metotları ve uygulamalarının yerini yeni çağda modern teknikler ve dijitalleşme içeren uygulamalar almaktadır. Bu noktada da gerek kuramsal olarak gerek de uygulama örnekleriyle sınıf içi uygulamaların araştırılması ve ortaya koyulması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, bu kitabın amacı, yukarıda da ipuçları verildiği gibi, sınıf içi uygulamaları hem kuramsal olarak ele almak hem de uygulama örnekleriyle karar verici ve uygulayıcılara bir nebze olsun katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “Kuramdan Uygulamaya: Sınıf İçi Uygulamalar” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Dr. Serkan DEMİR
Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 2 Ekim 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih29 Mayıs 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması15 Haziran 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih31 Temmuz 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih7 Ağustos 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması2 Ekim 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Kısım 1: Kuramsal Çerçeve

 • Öğretim ve Temel Kavramlar
 • Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
 • Öğretim Tasarlama
 • Sınıf Yönetimi Yaklaşımları
 • Öğretim Planlamada Yeni Yaklaşımlar
 • Yeni Nesil Öğrenme-Öğrenme Kuramları
 • Yenilenmiş Öğretim Hedefleri
 • Dijital Çağda Öğretim Stratejileri

Kısım 2: Sınıf İçi Uygulamalar

 • İlköğretimde Sınıf İçi Öğrenme Uygulamaları
 • Ortaöğretimde Sınıf İçi Öğrenme Uygulamaları
 • Yükseköğretimde Sınıf İçi Öğrenme Uygulamaları
 • Yetişkin Eğitimi ve Öğrenme Uygulamaları
 • E-twinning Proje Örnekleri
 • Özel Eğitimde Öğrenme Uygulamaları
 • Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Uygulamalar
 • Dünyada Modern Öğretim Uygulamaları
 • Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sınıf İçi Uygulamalar
 • Yeni Nesil Eğitim-Öğretim Materyalleri
 • Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Sınıf İçi Uygulamalara Yönelik Öğretmenin Ölçme ve Değerlendirmesi

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU