Anasayfa » Kitap » “Multidisipliner Bakış Açısıyla Uluslararası Lojistik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Multidisipliner Bakış Açısıyla Uluslararası Lojistik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Multidisipliner Bakış Açısıyla Uluslararası Lojistik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin temelinde lojistik yatmaktadır. Globalleşen dünyamızın yoğun rekabet koşullarında lojistik sektörünün önemi giderek artmaktadır. Hem ithalatta hem de ihracatta en önemli unsurların başında nakliye ve dağıtım gelmektedir. Ancak lojistik sadece “taşımacılık” değil taşıma öncesi, taşıma esnası ve teslim süreci dahil tüm aşamaları kapsamaktadır. Örneğin gümrük, sigorta, ambalajlama, dağıtım, nakliye vb. faaliyetlerin tümünü içermektedir.  

Günümüzde uygulanan uluslararası politikalar, devlet uygulamaları, savaşlar ve teknolojik gelişmelerin lojistik sektörü üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Lojistik sektörünün verimli çalışması üretilen ürün miktarının artmasına, firmaların farklı pazar yerlerine girebilme imkanlarının kolaylaştırmasına ve ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine imkân sunmaktadır. Buna ek olarak ülkelerin büyümesine de katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda, bu kitapta, yukarıda da ipuçları verildiği gibi, uluslararası lojistik faaliyetlerinin önemi, küreselleşmenin lojistiğe etkileri, uygulanan uluslararası politikaların lojistiğe etkileri, teknolojinin ve dijitalleşmenin lojistiğe yansımaları konularının detaylandırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “Multidisipliner Bakış Açısıyla Uluslararası Lojistik” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editörler

Doç. Dr. Hilal YILDIRIR KESER
Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sema AY
Uludağ Üniversitesi

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabımız, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinden uluslararası ISBN No alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 23 Haziran 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih5 Şubat 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması8 Şubat 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih1 Nisan 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih24 Nisan 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması23 Haziran 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.
 4. Gönderim mailinde çalışmanın hangi kısım (işletme ya da ekonomi) gönderildiği belirtilmelidir.

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

Kısım 1: Uluslararası Lojistiğe Teorik Yaklaşım

 • Uluslararası Lojistiğin Tarihsel Gelişimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Lojistik ve Rekabet Gücü
 • Tarihi Ticaret Yolları ve Taşıma Koridorları

Kısım 2: Ekonomi ve Uluslararası Lojistik

 • Küreselleşme ve Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Ticaret Teorilerinde Lojistik
 • Ekonomik Entegrasyonlar ve Uluslararası Lojistik
 • Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Taşımacılık Faaliyetlerinin Küresel Ekonomik Boyutu
 • Uluslararası Lojistik Faaliyetlerinde Devlet Destekleri
 • Uluslararası Lojistiğin Finansal Boyutu

Kısım 3: Uluslararası Politikalar ve Uluslararası Lojistik

 • Rusya-Ukrayna Savaşının Uluslararası Lojistiğe Etkileri
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Uluslararası Lojistik Faaliyetleri
 • Uluslararası Koridorlar
 • Jeopolitik ve Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Kısım 4: Teknoloji, Dijitalleşme ve Uluslararası Lojistik

 • Teknolojik Gelişmeler ve Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik Faaliyetlerin Etkinliğinde Dijitalleşmenin Rolü
 • Uluslararası Lojistikte Bilişim Sistemleri
 • Lojistik 4.0

Kısım 5: Yönetim ve Uluslararası Lojistik

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
 • Uluslararası Lojistikte Stok ve Envanter Yönetimi
 • Uluslararası Lojistikte Gümrük İş Süreçleri Yönetimi
 • Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Uluslararası Afet Lojistiği Yönetimi

Kısım 6: E-Ticaret, E-İhracat ve Uluslararası Lojistik

 • E-Ticarette Lojistik Süreçler
 • E-İhracatta Lojistik Süreçler
 • Uluslararası Kargo Hizmetleri

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

 

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU