Anasayfa » Kitap » “Türk Dünyası’nda Güncel Sorunlar ve Türk Devletleri Teşkilatı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Türk Dünyası’nda Güncel Sorunlar ve Türk Devletleri Teşkilatı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Türk Dünyası’nda Güncel Sorunlar ve Türk Devletleri Teşkilatı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Türk Devletleri günümüze kadar geçen süreç içerisinde çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Sınır Sorunları, Su Sorunu, Etnik Sorunlar, Enerji Sorunu, Radikal Dini Akımlar ve Demokratikleşme problemleri gibi sorunlar bölgede huzursuzluğun yıllardır sürmesine neden olmuştur. Ayrıca bu sorunlar ile birlikte bütünleşme çalışmalarının aktif olarak Türk Dünyasında yer alması ve Türk Dünyası liderlerinin bu yönde gayret göstermesi ilerleyen dönemlerde bölge ülkelerinin sorunlarını kurumsallaşmış yapı içerisinde çözülebilmesine yönelik adımların atılacağı umudunu da korumaktadır.

 

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Avrupa Birliği gibi bir yapıya bürünerek ortak politikalar üretebilmesi ve kendi geleneklerini yaşatabilmesi önemlidir ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu da bu kapsamda incelenmesi gereken ve daha farklı nelerin eklenebileceği ya da düşünülebileceği bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

TESAM bu çerçevede Türk Dünyasının sorunlarını ve çözüm yollarını günümüzdeki gelişmeler bağlamında değerlendirmeyi ve ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu sorunlar ile ilgili atabileceği adımları akademik yazında bu boşluğu doldurarak kaynak eser ve başucu kitabı oluşturarak kapatmayı amaçlamaktadır.

 

Bu doğrultuda TESAM sizleri, alan yazınına katkı sağlamayı amaçlayan “Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Türk Devletleri Teşkilatı” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir. Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/ Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit Yel
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com  

 

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

 

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

 

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

 

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 23 Nisan 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih      30 Kasım 2022
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması        15 Aralık 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih15 Şubat 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri İçin Son Tarih  15 Mart 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması            23 Nisan 2023

 

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. Türk Coğrafyası ve İlişkiler*

 1. Azerbaycan
 2. Kazakistan
 3. Kırgızistan
 4. Özbekistan
 5. Türkmenistan
 6. Rusya
 7. Türkiye
 8. Balkanlar
 9. Avrupa
 10. Rusya

*Bu bölümde bölge ülkelerinin “Türk Dünyası İlişkileri” perspektifinde değerlendirilerek ülke profillerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

 

Bölüm 2. Türk Dünyası ve Güncel Meseleler

 1. Türk Dünyasında Sınır Sorunları
 2. Türk Dünyasında Enerji Sorunu
 3. Türk Dünyasında Radikal Dini Akımlar
 4. Türk Dünyasında Demokratikleşme Sorunları
 5. Türk Dünyasında Etnik-Kimlik Sorunu
 6. Türk Dünyasında Su Sorunu
 7. Türk Dünyasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği
 8. Türk Dünyasında Kültürel Meseleler

 

Bölüm 3. Türk Devletleri Teşkilatı ve Gelecek Vizyonu

 1. Türk Dünyasında Bütünleşme Çalışmaları: Türk Devletleri Teşkilatı
 • Siyasi
 • Diaspora
 • Ekonomik
 • Ticari
 • Eğitim
 • Hukuk
 • Turizm
 1. Türk Devletleri Teşkilatı Yapılanması
 2. Türk Devletleri Teşkilatının Diğer Örgütlerle İlişkileri
 3. Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu
 4. Türk Devletleri Teşkilatında Uluslararası Ortaklar ile İlişkiler
 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
 • İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
 • Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA)
 1. Türk Dünyasında Macaristan’ın Rolü

 

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU