Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Türkiye-Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Türkiye-Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Türkiye-Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar nedeniyle oldukça önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi oldukça eski olmasına rağmen, son yıllarda gelişen olaylar ve krizlerle birlikte bu ilişkiler bazen gerilimli bir hal alabilmektedir.

Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi ilişkiler oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. İki ülke arasındaki ilişkiler hem bölgesel hem de küresel politikaların etkisi altında şekillenmektedir. Son yıllarda, Türkiye’de yaşanan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konular Almanya-Türkiye ilişkilerinde gerilimli bir atmosfer yaratmıştır. Askeri operasyonlar ve milliyetçilik hareketine yönelik tutumunlar ikili ilişkilerde eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir. Almanya’da yaşayan Türklerin durumu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir diğer hassas konusudur. Ancak, Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi ilişkiler sadece gerilimlerden ibaret değildir. İki ülke, NATO üyesi olmaları nedeniyle savunma ve güvenlik alanında işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin AB üyelik süreci kapsamında Almanya, Türkiye’ye teknik ve finansal yardımda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler oldukça gelişmiştir. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından biridir ve Türkiye, Almanya’ya ihracat yapma konusunda önemli bir pazar oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olması, siyasi gerilimlerin çözümünde de önemli bir rol oynamaktadır. Kültürel açıdan, Almanya Türkiye’nin en büyük göçmen topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle, Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel etkileşim oldukça yüksektir. Türk mutfağı, Türk dizileri ve Türkçe müzik, Almanya’da oldukça popülerdir. Ayrıca, Almanya’da Türkçe dil eğitimi de oldukça yaygındır.

Sonuç olarak, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler oldukça karmaşıktır ve birçok farklı faktör tarafından etkilenmektedir. Siyasi gerginlikler ve ekonomik krizler, bu ilişkileri bazen gerilimli hale getirse de Türk ve Alman halkları arasındaki kültürel bağlar, bu ilişkilerin sağlam kalmasına yardımcı olmaktadır.

Bu doğrultuda TESAM sizleri, alan yazınına katkı sağlamayı amaçlayan “Türkiye Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir. Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör

Prof. Dr. M. Nail Alkan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 2 Ekim 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih29 Mayıs 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması8 Haziran 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih17 Temmuz 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih4 Eylül 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması2 Ekim 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Kısım 1: Teorik ve Kavramsal Çerçeve

 • Ana Akım Teoriler ve Alternatif Yaklaşımlar Işığında Türkiye – Almanya İlişkileri
 • Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye – Almanya İlişkileri
 • Küreselleşme ve Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye – Almanya İlişkileri
 • Güvenlik ve Güvenlik Politikaları Işığında Türkiye – Almanya İlişkileri

 

Kısım 2: Tarihsel Boyut

 • Türkiye – Almanya İlişkilerine Dönemsel Bakış
 • Türk Dış Politikasında Almanya’nın Yeri
 • İlişkilerde Yaşanan Sorunlar ve Kırılma Noktaları
 • Dış Politika ve Diplomasi Açısından İlişkilerin Gelişimi
 • Enerji ve Enerji Politikaları Işığında İlişkiler
 • Ekonomi ve Ekonomi Politikaları Açısından İlişkilerin Gelişimi
 • İlişkilerde Devlet dışı Aktörlerin Rolleri: Uluslararası Örgütler, Çok Uluslu Şirketler ve Lobiler

 

Kısım 3: Bölgesel Boyut

 • Türk Cumhuriyetleri Bağlamında İlişkilerin Seyri
 • Orta Doğu Ülkeleri ve Bölgesel Politikalar Çerçevesinde İlişkiler
 • İlişkilerin Ege Denizi ve Akdeniz Boyutu
 • Türk-Yunan İlişkilerinde AB ile İlişkilerin Seyri
 • İnsani Yardım Boyutu Kapsamında Diyaloglar

 

Kısım 4: Küresel Denklemde İlişkilerin Seyri

 • Avrasya Politikası Denkleminde İkili İlişkiler
 • İlişkilerin Uluslararası Örgüt Boyutu
 • Avrupa Birliği Kapsamında İkili İlişkiler
 • Türkiye’nin İran, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Gelişen İlişkileri ve Almanya
 • Şangay İşbirliği Örgütünün Bölgesel Katkıları ve Uluslararası Etkileri
 • Ekonomik İş Birliklerinin Etkileri
 • Terör Olayları Kapsamında İkili İlişkiler ve Tutumlar

 

Kısım 5: Almanya’da Yaşayan Türkler

 • 1961 Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması
 • 1961’den 1973 Ekonomik Krize Kadar Süreç
 • Ekonomik Krizden Sonra Yaşananlar ve Göçmen Yasağı
 • 1985 Geri Dönüş Teşvik Yasası ve Geri Dönüşler
 • Alman Toplumuna Entegrasyon Süreci
 • Politik Yaşama Katılım ve Sivil Toplum Çalışmaları
 • Kültür ve Dini Değerlerin Yaşatılması
 • Ülke Ekonomisine ve Demografik Yapısına Katkıları

Kısım 6: Güncel Olaylar ve Gelecek Vizyonu

 • Türkiye’nin Avrupa Birliğine Tam Üyeliğinde Almanya’nın Tutumu
 • Göç ve Nüfus Hareketlerinin İki Ülke Arasındaki Diplomatik İlişkilere Etkileri
 • Rusya – Ukrayna Savaşının İlişkilere Etkileri
 • Göçmen Krizi
 • Almanya Enerji Krizi Sonrası İlişkilerin Seyri
 • Stratejik Ortaklık ve Rekabete Yönelik Öngörüler
 • Suriye İç Savaşı ile Gelişen Mülteci Sorunu
 • Diğer

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU