Anasayfa » Kitap » “TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI” EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI ÇAĞRISI
“TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI” EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI ÇAĞRISI

“TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI” EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI ÇAĞRISI

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;
Türkiye ile Rusya’nın ilişkileri 15. yy.’dan başlayarak günümüze kadar ilerlemiştir. Bu ilişkiler günümüze kadar olan süreçte çoğunlukla rekabet temelli gelişmiş olsa da günümüzde olduğu gibi belli dönemlerde rekabetin yerini işbirliğine bıraktığı da olmuştur. Özellikle soğuk savaşın bitmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişmiş ve işbirliği ile ortaklık alanları çeşitlenmiştir.
Enerji, turizm, ticaret ve kültürel alanlar buna örnek gösterilebilir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yönünü Batı’ya dönmüş olan Türkiye, özellikle son yıllarda Rusya gibi komşuları ile de ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Avrasya coğrafyasının kaderine doğrudan etki edecek Türkiye-Rusya ilişkilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, hem bu bölgenin geleceği hem de Dünya siyasetinin geleceği konusunda bizlere ışık tutacaktır.
Kitabımızın kapsamı, Türk-Rus ilişkilerini teorik bir çerçevede ele alarak; Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen süreci, tarihsel olayları, ekonomik ilişkileri, askeri, siyasi mücadeleleri ve geleceğe dair beklentileri incelemektir.
Kitabımızın amacı, uzun zamandır süregelen ikili ilişkilerin tek bir kitapta toplanarak bu alanda çalışma yapacak akademisyen ve adaylara kaynak niteliği taşıyacak bir başucu eseri ortaya çıkarmaktır.   Bu bağlamda TESAM Yayınları olarak Türkiye’deki uluslararası ilişkiler, tarih ve ekonomi alanında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla “Türkiye – Rusya İlişkileri:Dünü, Bugünü Ve Yarını” isimli kitap projesinde sizleri de yer almaya davet ediyoruz.
 
Editör
Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL
Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Ferzan Taşpınar
E-Posta: [email protected]

DETAYLAR

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 30 Haziran 2021 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Başvuru için Son Tarih5 Mart 2021
Tam Metinlerin Gönderilmesi 2 Mayıs 2021
Hakem Düzeltmeleri için Son Tarih  9 Mayıs 2021
Kitabın Yazarlara Ulaştırılması     30 Haziran 2021

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://tesamakademi.com/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitap da bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar için tam metinleri göndermesi için son tarih 2 Mayıs 2021’dir. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

1- Türkiye – Rusya İlişkileri ‘nin Tarihsel Arka Planı

 • İmparatorluklar Çağı (Osmanlı İmparatorluğu-Çarlık Rusya’sı İlişkileri)
 • İki Savaş Arası Dönemde İlişkiler( Türkiye Cumhuriyeti- Sovyetler Birliği İlişkileri)
 • Soğuk Savaş Döneminde İlişkiler
 • Soğuk Savaşın Sonundan ve Milenyum Çağına Geçiş

2- Günümüzde Türkiye-Rusya İlişkileri ’nin Farklı Boyutları

-Teorik-Kavramsal Boyut
 • Uluslararası İlişkiler Teorileri Çerçevesinde ikili ilişkilerin değerlendirilmesi
 • Jeopolitik Değerlendirmeler
 • Avrasyacılık üzerinden değerlendirmeler
-Bölgesel Politikalar Boyutu
 • Orta Asya
 • Kafkasya
 • Karadeniz Havzası
 • Ortadoğu
 • Doğu Akdeniz (Afrika)
 • Küresel Politikalar Boyutu
 • AB, ABD, Çin ve NATO ile ilişkiler bağlamında değerlendirmeler
 • Ekonomi ve Enerji Politikaları Boyutu
 • Sosyal ve Kültürel Boyut

3- Geleceğe Dair Alternatif Bakış Açıları Üzerinden Değerlendirmeler

 • Bölgesel ve Küresel Politikalar Bağlamında İkili ilişkilerin geleceği
 • Milli Güvenlik Konuları
 • Stratejik Ortaklık ve Sert Rekabete Yönelik Öngörüler

Not: Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.