Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak”
“Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak”

“Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak”

 

“Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak”

 

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;,

Atom teknolojisinin askeri amaçlı kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan nükleer silahlar, ilk kez kullanıldıkları İkinci Dünya Savaşı’ndan beri küresel güç rekabetinde aktörlerin güvenlik politikalarını şekillerden ana unsurlardan biri olmuştur. Nükleer silahlar kullanıldıklarında emsalsiz bir yıkım gücüne sahip olan silahlardır. Uluslararası toplumun bu tür silahların yayılmasını önlemeye yönelik çabaları sayesinde günümüzde sadece dokuz devletin bu tür silahlara sahip olduğu bilinmektedir. Dünyanın en ölümcül silahlarını ellerinde bulunduran bu devletler, elde ettikleri nükleer silah kabiliyetlerini güvenliklerini sağlamak, düşman olarak tanımladıkları aktörlerin olası saldırılarını caydırmak, başka devletlerin davranışlarını şekillendirmek gibi çeşitli amaçlar için kullanmaktadırlar. Diğer taraftan, nükleer silaha sahip olan bu devletler arasında yaşanabilecek olası bir nükleer savaş tüm insanlığın yok olmasına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, nükleer güçler olarak adlandırılan bu devletler izledikleri nükleer stratejiler ile küresel düzenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinde kritik bir rol oynamaktadırlar. Peki uluslararası sistemin en güçlü silahlarına sahip üyelerden oluşan bu “nükleer klüp” hangi devletlerden oluşmaktadır? Bu devletler, kitle imha silahları kategorisinin en yıkıcı silahları olan nükleer silahları nasıl elde etmişlerdir? Neden bu silahları elde etmek için çabalamışlardır ve uluslararası toplumdan kaynaklanan baskılara rağmen neden bu ölümcül silahları ellerinde tutmaya devam etmektedirler?  Bu sorulara yanıt aramak amacıyla “Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak” başlıklı bir kitap projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktayız.  

Bu çerçevede, bu projede, günümüzde nükleer silaha sahip olan devletlerin nükleer silahlanma süreçlerini hem tarihsel olarak inceleyen hem de teorik olarak analiz eden kapsamlı bir çalışma hazırlamak suretiyle alanda başucu niteliği taşıyan bir kitabın oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu kitap projemizde, günümüzde nükleer silaha sahip olan devletlerin bu tür silahları nasıl elde ettikleri, hangi faktörlerin bu devletleri nükleer silah geliştirmeye ittikleri incelenecektir.

Çalışmanın iki kısımdan oluşması planlanmaktadır. İlk kısımda, 1970 yılında yürürlüğe giren ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik geliştirilen uluslararası mekanizmalarının en önemlisi olan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme (NSYÖ) Antlaşması’na göre yasal olarak bu tür silahlara sahip olan devletlerin nükleer çalışmaları analiz edilecektir. Bu devletlerden, Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını 1945 yılında ilk kez elde eden ve başka bir aktöre karşı muharebe aracı olarak kullanan tek devlettir. Bu tür silahları daha sonra sırasıyla, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin elde etmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmında, uluslararası toplumun nükleer silahların küresel sistemde yayılmasını engellemeye yönelik çabalarına karşın bu tür silahları geliştiren ve günümüzde halen elinde tutan diğer devletlerin nükleer silah faaliyetleri ele alınacaktır. Bu devletler, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore’dir.

Çalışmada yer alan ülkelerin nükleer çalışmaları analiz edilirken, öncelikle incelenen ülkenin nükleer silah çalışmalarının tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin ele alınması beklenmektedir. Bölümlerin tarihsel süreç kısmında özellikle aşağıdaki sorulara yanıt aranmalıdır.

 

-Bu devletler, nükleer silah kapasitesine ulaşmak için nasıl bir yol izlediler?

-Hangi dış aktörlerden yardım aldılar?

-Hangi kişi ya da kurumlar nükleer silah programının gelişmesinde etkili oldu?

Bu kapsamda kitabın içeriği şu şekilde planlanmıştır:

 

İÇİNDEKİLER (Kalan Kısımlar)

Giriş

Birinci Kısım: Meşru Nükleer Güçler

1)ABD

ABD’nin Nükleer Silah Programının Tarihsel Gelişimi

ABD’nin Nükleer Silah Elde Etmesinde Rol Oynayan Başlıca Faktörler

Yazarın belirlediği alt başlık

.

.

2) Fransa

Fransa’nın Nükleer Silah Programının Tarihsel Gelişimi

Fransa’nın Nükleer Silah Elde Etmesinde Rol Oynayan Başlıca Faktörler

Yazarın belirlediği alt başlık

.

.

3) Çin

Çin’in Nükleer Silah Programının Tarihsel Gelişimi

Çin’in Nükleer Silah Elde Edilmesinde Rol Oynayan Başlıca Faktörler

Yazarın belirlediği alt başlık

.

.

İkinci Kısım: Diğer Nükleer Güçler

4) Hindistan

Hindistan’ın Nükleer Silah Programının Tarihsel Gelişimi

Hindistan’ın Nükleer Silah Elde Etmesinde Rol Oynayan Başlıca Faktörler

Yazarın belirlediği alt başlık

.

.

 

EditörDr. Harun ARAS

Dr. Kahraman SÜVARİ

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Halise Nur DOĞALI
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabımız, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinden uluslararası ISBN No alınarak yayımlanacaktır.

Yazarların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış çalışmaları ile katkı yapmaları beklenmektedir. Her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitabımıza katkı sağlayacak yazarlardan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitabın yazarlara en geç 8 Ekim tarihinde ulaştırılması amaçlanmaktadır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarların yazım sürecinde belirtilen önemli tarihlere göre hareket etmesi beklenmektedir. Gönderilen yazılar yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih29 Mayıs 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması9 Haziran 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih31 Temmuz 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih14 Ağustos 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması8 Ekim 2023

 

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

BAŞVURU DETAYLARI

 1. Başvuruda bulunmak isteyen araştırmacı ve akademisyenler tesamyayinlari@gmail.com adresine hangi ülkeyi ele almak istediklerini belirtip, güncel iletişim bilgileri ve cv’lerini yollayarak başvurabilirler.

 

 1. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLAR

 • Metin dili Türkçe olacaktır.
 • Tam Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında (önce-sonra) “6 nk” boşluklar bırakılmalıdır. Söz konusu boşluklar haricinde paragraflar arasında herhangi bir boş satır bırakılmamalıdır.
 • Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 • Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 • Metnin en başında yazarın adı ve soyadı, ünvanı, kurumu ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 30 sayfayı geçmemelidir.
 • Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 17th edition (full note)″ kullanılmalıdır.

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili benzerlik taraması sorumlu yazarlar ve Editörler tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen ya da BENZERLİK ORANI yüzde 20’yi aşan eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir.

Alana önemli katkı sağlayacağı düşünülen bu kitap projemizde sizleri yazar olarak davet eder, bizlere konu ile ilgili geri dönüşünüzü bekleriz.