Home » Author Archives: tesam

Author Archives: tesam

TESAM-Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Çalıştayı

TESAM ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Politik Ekonomi Çalıştayı, 22 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu önemli etkinlikte, dünya ekonomisinin geleceği ve uluslararası ilişkilerin dinamikleri üzerine derinlemesine tartışmalar yapılacaktır. Çalıştay, iki oturumdan oluşacak ve her oturumda konusunda uzman akademisyenler ile diplomatlar sunumlar gerçekleştirecektir. Program: 1. Oturum: Uluslararası Sistemin Geleceği Saat: 14.00-15.30 Moderatör: Dr. Yıldırım Deniz Katılımcılar ve ... Read More »

Artificial Intelligence in Education

Dear Academics and Researchers, We are calling for papers for an editorial book titled “Artificial Intelligence in Education”. This book will focus on the applications of artificial intelligence in the education sector and will bring together the latest developments, innovations, and research results in this field. The book will be published online and in hardcopy by TESAM ... Read More »

IV. Liderlik ve Siyaset Okulu Programı Geniş Katılımla Gerçekleşti

TESAM(Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi (MARKAM) işbirliğiyle 4’üncü kez gerçekleştirilecek Siyaset ve Liderlik Okulu‘nun temel amacı; Türkiye’nin siyasi tarihi, diğer ülkelerle ilişkileri, ulusal ve uluslararası siyasi durum, ikili ilişkiler, liderlik vasıfları ve diplomasi mesleğinin incelikleri hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Bunun yanında, program kapsamında uluslararası ilişkiler, siyasi ilişkiler konularında, bilinçli, bilgi odaklı ve diplomatik yolların ... Read More »

TESAM 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi“Gelenekten Geleceğe: İkinci Yüzyılın Eşiğinde Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek” Geniş Katılımla Gerçekleşti

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 12 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Gedik Üniversitesi’nde gerçekleşti. ESAM VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi programı’nın TESAM ve TESİAD Genel Başkanı Dr. İlyas BOZKURT açılış sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Açılış Konuşmalarını TESAM Başkan Yardımcısı Dr. Yıldırım DENİZ ve Doç. Dr. Arzu AL gerçekleştirdi. Akabinde İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ... Read More »

“TESAM-MADeN Dönüşüm İndeksi” Çalışmaları Başladı

Sayın İş Dünyası Temsilcileri, TESAM ve MADeN Çalışma Grubu olarak TİGEP ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğimiz “Dijital Dönüşüm İndeksi ‘’ araştırmasına katılımınızı bekliyoruz. Bu araştırmanın temel amacı, katılan işletmelerin işletmecilik performansını ve dijital olgunluk seviyelerini belirlemek, gelişim potansiyellerini ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır. Senede bir düzenlenecek olan bu çalışma, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerindeki ilerlemelerini yıllar içinde takip ... Read More »

“Nerede Kalmıştık? Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Günümüz dünyası, küresel bir salgınla mücadele etmiş, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında derinlemesine bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm süreci devam etmektedir. COVID-19 pandemisi, küresel düzeni etkileyen pek çok dinamik değişikliği beraberinde getirirken, bu değişikliklerin uluslararası ilişkiler ve güvenlik paradigmalarına olan etkilerini anlamak ve bu yeni gerçekliklere yönelik kapsamlı bir bakış açısı oluşturmak amacıyla ... Read More »

2. Genç TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi

TESAM olarak ilkini 2019’da düzenlediğimiz Genç TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi’nin ikincisini, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortaklığıyla 6-7 Aralık 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirdik.   Sosyal Bilimler alanında çalışan araştırma görevlileri, doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencileri ve diğer uzmanlar toplam 11 oturumda sunumlarını yaptılar.   Genç TESAM 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi açılış konuşmalarıyla başladı. ... Read More »

IV. Siyaset ve Liderlik Okulu

  TESAM(Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi (MARKAM) işbirliğiyle 4’üncü kez gerçekleştirilecek Siyaset ve Liderlik Okulu‘nun temel amacı; Türkiye’nin siyasi tarihi, diğer ülkelerle ilişkileri, ulusal ve uluslararası siyasi durum, ikili ilişkiler, liderlik vasıfları ve diplomasi mesleğinin incelikleri hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Bunun yanında, program kapsamında uluslararası ilişkiler, siyasi ilişkiler konularında, bilinçli, bilgi odaklı ... Read More »

TESAM Ekonomi Akademisi 2023 “Sermaye Piyasalarına Yeniden Bakış”

Küreselleşen dünya ekonomisinde, 1980’li yıllardan sonra mal ve hizmet piyasalarında başlayan serbestleşme ve bütünleşme hareketlerindeki gelişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük ilerleme ve değişimlerin de etkisiyle, uluslararası ilişkilerin ve işlemlerin artmasına yol açmıştır. Bu kapsamda, özellikle sermaye hareketlerinin önündeki engellerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla finansal piyasa ve kurumların küresel anlamda etkileşimleri artmış, dünyada “küresel sermaye” olarak ... Read More »

“Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç Politikaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Günümüz dünyasında göç olgusu, birbirine bütünleşmiş bir dizi karmaşık ve dinamik faktörün etkileşimiyle biçimlenmektedir. Küreselleşme, sınırlar arası etkileşimleri artırarak, bireyleri, kültürleri ve ekonomileri derinlemesine etkilemekte; siyasi değişimler, toplulukları ve devletleri yeni dinamiklere zorlamakta; çatışmalar, milyonlarca sivilin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak onları yerinden etmekte, öte yandan iklim değişiklikleri de doğal kaynakları ve ... Read More »

TESAM Hukuk Akademisi 2023 “Mülkiyet Hakkı, Hukuk Süreci ve Uygulama”

Hukuk öğrencilerine  mülkiyet hakkının kapsamını, farklı hukuk dallarındaki yansımalarını, bu haktan kaynaklanan yargı sürecinin işleyişini ve uygulamada mülkiyet hakkına yaklaşımı öğretmeyi amaçlayan TESAM Hukuk Akademisi, 9-10-11 Kasım 2023 tarihlerinde  HAKMER (Hukuk Araştırmaları Merkezi) ortaklığıyla TESAM Ataşehir Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.   TESAM Hukuk Akademisi’nin ilk dersi İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezer ÇABRİ’nin “Kira Sözleşmeleri ve ... Read More »

TESAM Tarih Akademisi Sona Erdi!

Dünya tarihi liderlerin kişilik, karakter ve kararları neticesinde birçok kırılmalara sahne olmuştur. Türkler, dünya tarihinin oluşumunda mühim rol oynamış ve bunu devam ettirebilmiş ender milletlerdendir. Türk milletinin içerisinden bir çok lider çıkmış ve bu liderler tarihte önemli kırılmalara neden olmuştur. Tarih öğrencilerine Türk liderlerin liderlik sanatını, onların hayat hikayelerini ve serüvenlerini uzman tarihçilerin dilinden anlatmayı amaçlayan TESAM ... Read More »

10. Sayı – Değişen ve Dönüşen Hukuk

  TESAM STRATEJİ Dergisi olarak, okuyucularımıza hukukun değişim ve dönüşümünü daha iyi analiz etmek adına “Değişen ve Dönüşen Hukuk Sayısı”nı hazırladık. Hem akademik hem de entelektüel bir farkındalık yaratmayı hedefleyen bu sayıda, hukuktaki değişimin dinamikleri ve dönüşümün dünü, bugünü ve yarını mercek altına alındı. Bu sayımızda, dönüşümün ekonomi ve hukuk ilişkisine etkilerinden hukukun farklı dallarındaki değişimlerin neler ... Read More »

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Geçmişten Geleceğe Bir Bakış” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve hala birçok toplumda karanlık bir gölge gibi duran büyük bir sorundur. Cinsiyete dayalı rollerin, normların ve toplumsal beklentilerin sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlar ve erkekler arasında ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda yaşanan farklılıklar ve ayrımcılık durumunu ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aynı ... Read More »

TESAM Türk Dünyası Yaz Okulu programı 1-25 Ağustos 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleşti.

  “Türk Dünyası” konulu TESAM Yaz Okulu Programı, farklı üniversitelerden Akademisyenlerin katılımıyla 1-25 Ağustos 2023 tarihlerinde online ortamda gerçekleştirildi. Birçok başvuru arasından seçilen 84 öğrenci TESAM Yaz Okulu Programına katıldı.   Akademide birbirinden değerli akademisyen ve araştırmacılar;  Dr. İlyas Bozkurt, Prof. Dr. Hasan Köni,  Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Doç. Dr. İlsur Nafikov, ... Read More »

9. Sayı – Çin Dosyası

  Bu özel sayımızda, Çin’in tarihi coğrafyasından Arktik bölgesindeki yükselen rolüne kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler sunulmaktadır. Çin-ABD arasındaki mücadelede yeni evreler, Çin ve Afrika arasında yaşanan geç sömürgecilik, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Batı ile olan ilişkileri ve Çin’in bölgesel düzende attığı adımlar, bu sayımızın sadece birkaç konusunu oluşturuyor. Ayrıca, “Kuşak ve Yol” inisiyatifi üzerinden ABD ile olan ... Read More »

TESAM “Türk Dünyası Gençlik Kampı II.” sona erdi.

TESAM ve UID Hollanda işbirliği ile düzenlenen “Türk Dünyası Gençlik Kampı” sona erdi.  Dokuz gün süren Türk Dünyası Gençlik Kampı Programında Hollanda, Almanya ve Fransa’dan gelen öğrencilerle Türk tarihi dersleri verildi. Ardından kültür gezileri, istanbul üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ziyaretleri yapıldı. Türk Dünyası Yaz Kampı Programı TESAM Başkanı M. İlyas BOZKURT’un görüşmeleriyle son buldu. Türk Dünyası Yaz ... Read More »

TESAM “Türk Dünyası Gençlik Kampı” sona erdi.

TESAM ve Nömre 1 Tedris Merkezi’nin ortaklığıyla düzenlenen “Türk Dünyası Gençlik Kampı” sona erdi. Programda Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşları okunmasının ardından TESAM Kurucu Genel Başkanı İlyas BOZKURT açılış konuşmasını yaptı. Kapanış programı, Can Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen öğrencilerin gerçekleştirdiği piyano dinletisi, şiir dinletisi, müzik korosu ve Ozan Yusuf Alper konseri eşliğinde çoşkuyla kutlandı.  Kapanış programı, Can Azerbaycan’dan ... Read More »

Kitap I Asya Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri

Asya Pasifik ülkeleri, Batı Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan veya yakınını kapsayan bölgenin genel adıdır. Bölge, ana hatlarıyla Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya’nın büyük kısmını içine almaktadır. Bölge ülkeleri; farklı din, kültür, etnik, ekonomik ve siyasi yapı açısından oldukça zengin kimliğe sahiptir. Asya Pasifik söylemi 1980’li yıllardan sonra ticaret, siyaset ve finans ortamlarında sürekli konuşulur ... Read More »

8. Sayı – Çevre ve İklim Dosyası

  Bu sayıda, küresel sıcaklık artışı sonrası deniz sınırlarının nasıl değiştiğinden, sıfır karbon politikalarının ülkelerin ülekelerin büyümesini nasıl sınırlandırdığına, şehirlerin karşılaştığı çevresel zorluklardan, iklim göçüne kadar bir dizi konuda derinlemesine yazılar bulacaksınız. Aynı zamanda, CO2’nin artışının neden bu kadar önemli olduğunu, Avrupa’nın Yeşil Mutabakatının bu süreci nasıl etkileyebileceğini ve iklim politikalarının uluslararası ilişkilerde nasıl bir rol oynadığını ... Read More »

en_US