Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Geçmişten Geleceğe Bir Bakış” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Geçmişten Geleceğe Bir Bakış” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Geçmişten Geleceğe Bir Bakış” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve hala birçok toplumda karanlık bir gölge gibi duran büyük bir sorundur. Cinsiyete dayalı rollerin, normların ve toplumsal beklentilerin sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlar ve erkekler arasında ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda yaşanan farklılıklar ve ayrımcılık durumunu ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aynı zamanda kadınların ve erkeklerin toplum içinde farklı değerlere, haklara, fırsatlara ve ayrıcalıklara sahip olmasına sebep olmaktadır.

Her ne kadar oldukça ilerleme kaydedilse de kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik hala pek çok farklı şekilde kendini göstermektedir. Ekonomide, eğitimde, ailede, siyasette, medyada ve daha birçok alanda cinsiyetler arası farklılıklar görülmektedir. Günümüzde hem dünyada hem Türkiye’de kadınlar genellikle erkeklere göre daha düşük ücretlerle çalışmakta, daha düşük pozisyonlarda bulunmakta ve üst düzey yönetim kadrolarında daha az temsil edilmektedir. Toplum beklentileri ve normları, kadınları ev işleri ve aile içi sorumluluklarıyla daha fazla ilişkilendirip, bu sorumlulukları sadece kadınların omzuna yüklemektedir.

Bu bağlamda, bu kitapta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalığın artırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çeşitli alanlarda incelenmesi, bu sorunu aşma yolunda neler yapılabileceğinin tartışılması ve insanların bu konuda daha bilinçli ve duyarlı olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR BAKIŞ” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şahanoğulları
İstanbul Kültür ÜniversitesiKitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap 17 Haziran 2024 tarihinde yayımlanacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 27 Kasım 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması 4 Aralık 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 12 Şubat 2024
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih 11 Mart 2024
Kitabın yayımlanması 17 Haziran 2024

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

 • Toplumsal cinsiyetin anlamı ve inşası
 • Tarihsel perspektifte Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Medyada toplumsal cinsiyet
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar
 • Toplumsal cinsiyet ve ev içi emek
 • Güzellik ekonomisi
 • Toplumsal cinsiyet ve göç
 • Feminizim ve feminist iktisat
 • İşgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU

 

tr_TR