Anasayfa » Hakkımızda

Hakkımızda

TESAM, temelleri 2000’li yılların başında atılmış bir Stratejik Araştırma Merkezi’dir.

Tarihimiz incelendiği zaman görülür ki, geçmişteki başarıların arkasında iyi yetişmiş bilge kişiler bulunmaktadır. Ancak baş döndürücü bir hızla ilerleyen günümüz dünyasındaki olaylar, çok boyutlu olarak gelişmekte ve geçmişe nazaran daha kompleks ve çok boyutlu bir hale gelmektedir.

Bu da neticede bir veya birkaç kişinin bu sorunları tanımlayıp bunlarla başa çıkabilme yollarını üretmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi ve isabetli öngörülerin yapılabilmesi ve bunlara karşı doğru hamleler üretilebilmesi için, birbirinden farklı bir kısım disiplin ve görüşlere sahip olan fikir adamlarının ve genç ve dinamik araştırmacıların bir araya getirilmesi gerekmektedir.

TESAM; iç – dış politika ve güvenlik, ekonomi, hukuk ve toplumsal bilimler alanlarında faaliyet gösteren, bağımsız bir think-tank kuruluşudur.

TESAM, yalnızca bir think-tank kuruluşu değil, aynı zamanda ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak üzere düşünen, sorgulayan, fikir üreten, yenilikçi, genç akademisyenler yetiştirmek üzere kurulan bir düşünce kuruluşudur.

TESAM, kurulduğu günden itibaren şu temel amaçlarla hareket etmektedir:

  • Ülkemizin mevcut sorunlarına çözüm önerileri ve alternatifler getirmektedir. Zira Türkiye’nin, içeride ayağına pranga olmuş kronik sorunlarını çözmeden, dışarıda etkin bir rol oynaması mümkün değildir.
  • Ülkemizde yeni atılımlar yapılabilmesi için, hazırladığı raporlar ve çizdiği yol haritaları aracılığıyla çeşitli fikir ve öneriler sunmaktadır. Bu sayede ülkemizi yöneten insanların ufkunu açmak ve onlara bunun için gerekli teorik ve fikirsel zemini hazırlamaktadır.
  • Aynı zamanda bunları yaparken, yetiştirdiği beyin gücü vasıtasıyla, geleceğin Türkiyesi’nin temellerini atmaktadır. Evet, TESAM’ı belki de diğer tüm think – tank kuruluşlarından ayıran en önemli yönü, yukarıda sayılan faaliyetlerin yanı sıra, genç ve alanında uzman akademisyenler yetiştirmesidir. Bu proje vasıtasıyla, ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak ve dışarıya olan beyin göçünün aksine, ülkemizi bir çekim merkezi haline getirmektir.
tr_TR