Anasayfa » Kitap

Kitap

“Politik Ekonomi: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan politik ekonomi günümüzde giderek önem kazanan bir bilim dalıdır. Politik ekonomi; ekonomi/piyasa ve devlet/politika arasında karşılıklı etkileşimi incelemektedir. Ekonomi ile politika arasındaki potansiyel ilişki, küreselleşme sayesinde daha da hızlanmıştır. Ayrıca küreselleşme, dünya üzerindeki ekonomik ve politik gelişmelerden tüm ülkelerin etkilenmesine neden olmuştur. Dünyadaki tüm ülkeler kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için ... Devamını Oku »

“Multidisipliner Bakış Açısıyla Uluslararası Lojistik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Uluslararası ticaret faaliyetlerinin temelinde lojistik yatmaktadır. Globalleşen dünyamızın yoğun rekabet koşullarında lojistik sektörünün önemi giderek artmaktadır. Hem ithalatta hem de ihracatta en önemli unsurların başında nakliye ve dağıtım gelmektedir. Ancak lojistik sadece “taşımacılık” değil taşıma öncesi, taşıma esnası ve teslim süreci dahil tüm aşamaları kapsamaktadır. Örneğin gümrük, sigorta, ambalajlama, dağıtım, nakliye vb. faaliyetlerin ... Devamını Oku »

“Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Birleşmiş Milletler (BM), gelecek nesiller için sürdürülebilir bir çevre inşa etmek amacıyla küresel düzlemde bir eylem çağrısı yapmıştır. 2030 yılına kadar küresel ölçekte hayata geçirilmesi planlanan kalkınma amaçlarının arka planında BM tarafından gerçekleştirilen birçok antlaşma, toplantı, konferans, zirve toplantıları vb. olmak üzere birçok uluslararası bilimsel çalışma ve politika girişimleri yer almakta olup bunlardan ... Devamını Oku »

“Türkiye-ABD İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Günümüzde uluslararası sistemde yer alan en önemli aktörlerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gelmektedir. Türkiye ise özellikle 2000’li yılların başlarında itibaren bölgesel bir güç olarak sistemde kendine bir yer edinme gayreti içerisine girmiş yükselen bir güçtür. Coğrafi açıdan dünyanın iki ayrı ucunda bulunan bu devletler arasında Soğuk Savaş Döneminde başlamış olan ve adı ... Devamını Oku »

“Türk Dünyası’nda Güncel Sorunlar ve Türk Devletleri Teşkilatı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Türk Devletleri günümüze kadar geçen süreç içerisinde çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Sınır Sorunları, Su Sorunu, Etnik Sorunlar, Enerji Sorunu, Radikal Dini Akımlar ve Demokratikleşme problemleri gibi sorunlar bölgede huzursuzluğun yıllardır sürmesine neden olmuştur. Ayrıca bu sorunlar ile birlikte bütünleşme çalışmalarının aktif olarak Türk Dünyasında yer ... Devamını Oku »

“Eğitimde Gelecek Perspektifi: Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Bugün hayatın her noktasını etkilemeye başlayan “Metaverse”, “Yapay Zeka”, “Dijitalleşme”, “Uzaktan Eğitim”, “Eğitim 4.0”, “Alfa Kuşak”, “Z Kuşağı”, gibi gerçekliklerden bahsedilmektedir. Bahsi geçen konularla birlikte insanlığın “Dijital Çağ” olarak adlandırılan yeni bir dönemi yaşamaya başladığı düşünülmektedir. Elbette, insan hayatının her köşesini etkileyen böylesine bir dönüşümün eğitim ve eğitimin yapı taşları olan okullar ve ... Devamını Oku »

“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Yıllardan beri kullanılmakta olan fosil kökenli enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu kaynakların hızla tükenmesinin yanı sıra atmosfer kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi dünyamız için olumsuz çevresel etkilere de neden olmaktadır. Bu etkilere karşı dünya ekonomisi, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bunun neticesinde sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklardan ... Devamını Oku »

“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

  Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye; dil, din ve etnik olarak çok çeşitli bir ülkedir. Bu çerçevede yalnızca Türk, Kürt değil, aynı zamanda Alevi, Yezidi ve Süryani gibi birçok millete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yüzlerce yıl boyunca bu coğrafyada diller, kültürler ve gelenekler birbiri ile kaynaşmıştır. Azınlık kavramı mutlakiyetçi krallıkların oluşmasıyla ortaya çıksa da azınlık olgusu ve ... Devamını Oku »

Kitap I Yerel Yönetimler Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar

Dünya nüfusunun sanayi, teknoloji ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel son iki yüzyılda çok hızlı şekilde artması, ortak yaşam alanlarındaki sorunlar ile ortak yaşamdan kaynaklı ihtiyaçların giderilmesine yönelik kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda yeni modellemeleri ve uygulamaların gelişimini beraberinde getirmiştir.Türkiye, her ne kadar sanayi reformunu ve bunun sonuçlarına dair sorunları özellikle mekânsal düzlemde Batı’ya nazaran geç yaşamaya başlamış ... Devamını Oku »

Kitap I Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler

Araştırmalara göre günümüzde yaklaşık 4,5 milyar insan internet kullanmakta, 5,2 milyar insan cep telefonu kullanmakta ve günde ortalama 6 saat 43 dakika kullanıcılar internette zaman harcamaktadır. Bu göstermektedir ki teknoloji hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Hızlı bir biçimde teknoloji kullanımının artması neticesinde bireyler, iş dünyası ve devlet kurumları kritik öneme haiz istihbari, ekonomik ve kişisel bilgilerini ... Devamını Oku »

Kitap I Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri

Türklerin yaşadığı geniş coğrafyanın zenginliği ve jeopolitik önemi, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya hakim olma çabaları yüzünden bölgede yıllarca süren işgal ve zulme neden olmuştur. Ancak Türk dünyası coğrafyasında oluşturulacak ortak kültürel değerlerin, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı, coğrafyadan kaynaklanan olumsuzluklara karşı en güvenli tedbir niteliğinde olacağı beklenmektedir. Doksanlı yıllarda Türk dünyasıyla ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Ancak tarihi bağlarımızın çok ... Devamını Oku »