Anasayfa » Kitap Çağrısı

Kitap Çağrısı

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Geçmişten Geleceğe Bir Bakış” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve hala birçok toplumda karanlık bir gölge gibi duran büyük bir sorundur. Cinsiyete dayalı rollerin, normların ve toplumsal beklentilerin sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlar ve erkekler arasında ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda yaşanan farklılıklar ve ayrımcılık durumunu ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aynı ... Devamını Oku »

“Küreselleşmeden Bölgeselleşmeye: Küresel Ticarette Son Trendler” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 1980’li yıllardan sonra ulaşım ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile dünya hızla bir küreselleşme sürecine girdi. Bu doğrultuda birçok ülke ticaret rejimlerini serbestleştirdi ve ihracatla kalkınma modelleri benimsendi. Dünya Ticaret Örgütü ve IMF’de bu sürece destek sağladılar. Bunun yanı sıra küresel değer zincirleri ile bir malın üretimi ülkenin sınırlarını aştı. Ancak 2008 krizi ... Devamını Oku »

“Davranışsal İktisadın Gelişimi ve Uygulamaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 1930’lu yıllarda “homo-economicus” kavramının sorgulanmaya başlaması ile Neoklasik İktisadın bireyin rasyonel davranması gibi varsayımlarını farklı bir şekilde ele alan Davranışsal İktisat, psikoloji ve iktisat bilimlerinin birlikte ele alınmasını savunur. Davranışsal İktisat, psikolojik faktörlü değişkenlerin karar vermede önemini ele alır ve deneylerle yanıtlar bularak, insanları duygu ve dürtüselliğe maruz kalan, çevre ve koşullardan etkilenen ... Devamını Oku »

“Kuramdan Uygulamaya: Sınıf İçi Uygulamalar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; İçinde bulunduğumuz zamanda eğitim ve öğretim her geçen gün değişime uğramaktadır. Dijitalleşme öğrencileri ve aileleri etkilediği gibi eğitim ve öğretime de şüphesiz önemli bir katkı sağlamaktadır. Değişen öğrenme ortamları ve öğrenme yöntemleri okulları ve sınıfları da oldukça etkilemektedir. Bu sebepten dolayı da gelinen noktada sınıf içi uygulamaların önemi her geçen gün artmaktadır. Klasik ... Devamını Oku »

“Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Bilindiği üzere 06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de AFAD verilerine göre 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde gerçekleşen deprem ile birlikte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adana, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 10 ilde büyük bir yıkım gerçekleşmiştir. 05.04.2023 tarihli verilere göre depremde 50.399 kişinin hayatını kaybettiği, 2.053.117 binanın hasar tespitinin yapıldığı, 313.325 bina ... Devamını Oku »

“21. Yüzyılda Türkiye AB İlişkileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye- AB ilişkilerinin tarihi 1959 yılına kadar gitse de ilişkiler resmi olarak 1963 yılında Türkiye’nin AET ile Ortaklık Anlaşması imzalamasıyla başlamıştır. Sonraki süreçte ise Türkiye 1987 yılında tam üyeliğe başvurmuş, 1999 yılında aday ülke statüsüne geçmiş, 2005 yılında ise tam üyelik müzakerelerine başlamıştır. Türkiye- AB ilişkileri tarafların her zaman birbirini önemsediği fakat inişli ... Devamını Oku »

“Türkiye-Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar nedeniyle oldukça önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi oldukça eski olmasına rağmen, son yıllarda gelişen olaylar ve krizlerle birlikte bu ilişkiler bazen gerilimli bir hal alabilmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi ilişkiler oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. İki ülke arasındaki ... Devamını Oku »

“Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak”

  “Uluslararası Sistemin Nükleer Güçleri: Bombaya Sahip Olmak”   Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;, Atom teknolojisinin askeri amaçlı kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan nükleer silahlar, ilk kez kullanıldıkları İkinci Dünya Savaşı’ndan beri küresel güç rekabetinde aktörlerin güvenlik politikalarını şekillerden ana unsurlardan biri olmuştur. Nükleer silahlar kullanıldıklarında emsalsiz bir yıkım gücüne sahip olan silahlardır. Uluslararası toplumun bu tür ... Devamını Oku »

“Politik Ekonomi: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan politik ekonomi günümüzde giderek önem kazanan bir bilim dalıdır. Politik ekonomi; ekonomi/piyasa ve devlet/politika arasında karşılıklı etkileşimi incelemektedir. Ekonomi ile politika arasındaki potansiyel ilişki, küreselleşme sayesinde daha da hızlanmıştır. Ayrıca küreselleşme, dünya üzerindeki ekonomik ve politik gelişmelerden tüm ülkelerin etkilenmesine neden olmuştur. Dünyadaki tüm ülkeler kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için ... Devamını Oku »

“Multidisipliner Bakış Açısıyla Uluslararası Lojistik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Uluslararası ticaret faaliyetlerinin temelinde lojistik yatmaktadır. Globalleşen dünyamızın yoğun rekabet koşullarında lojistik sektörünün önemi giderek artmaktadır. Hem ithalatta hem de ihracatta en önemli unsurların başında nakliye ve dağıtım gelmektedir. Ancak lojistik sadece “taşımacılık” değil taşıma öncesi, taşıma esnası ve teslim süreci dahil tüm aşamaları kapsamaktadır. Örneğin gümrük, sigorta, ambalajlama, dağıtım, nakliye vb. faaliyetlerin ... Devamını Oku »

“Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Birleşmiş Milletler (BM), gelecek nesiller için sürdürülebilir bir çevre inşa etmek amacıyla küresel düzlemde bir eylem çağrısı yapmıştır. 2030 yılına kadar küresel ölçekte hayata geçirilmesi planlanan kalkınma amaçlarının arka planında BM tarafından gerçekleştirilen birçok antlaşma, toplantı, konferans, zirve toplantıları vb. olmak üzere birçok uluslararası bilimsel çalışma ve politika girişimleri yer almakta olup bunlardan ... Devamını Oku »

“Türkiye-ABD İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Günümüzde uluslararası sistemde yer alan en önemli aktörlerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gelmektedir. Türkiye ise özellikle 2000’li yılların başlarında itibaren bölgesel bir güç olarak sistemde kendine bir yer edinme gayreti içerisine girmiş yükselen bir güçtür. Coğrafi açıdan dünyanın iki ayrı ucunda bulunan bu devletler arasında Soğuk Savaş Döneminde başlamış olan ve adı ... Devamını Oku »

“Türk Dünyası’nda Güncel Sorunlar ve Türk Devletleri Teşkilatı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Türk Devletleri günümüze kadar geçen süreç içerisinde çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Sınır Sorunları, Su Sorunu, Etnik Sorunlar, Enerji Sorunu, Radikal Dini Akımlar ve Demokratikleşme problemleri gibi sorunlar bölgede huzursuzluğun yıllardır sürmesine neden olmuştur. Ayrıca bu sorunlar ile birlikte bütünleşme çalışmalarının aktif olarak Türk Dünyasında yer ... Devamını Oku »

“Eğitimde Gelecek Perspektifi: Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Bugün hayatın her noktasını etkilemeye başlayan “Metaverse”, “Yapay Zeka”, “Dijitalleşme”, “Uzaktan Eğitim”, “Eğitim 4.0”, “Alfa Kuşak”, “Z Kuşağı”, gibi gerçekliklerden bahsedilmektedir. Bahsi geçen konularla birlikte insanlığın “Dijital Çağ” olarak adlandırılan yeni bir dönemi yaşamaya başladığı düşünülmektedir. Elbette, insan hayatının her köşesini etkileyen böylesine bir dönüşümün eğitim ve eğitimin yapı taşları olan okullar ve ... Devamını Oku »

“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Yıllardan beri kullanılmakta olan fosil kökenli enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu kaynakların hızla tükenmesinin yanı sıra atmosfer kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi dünyamız için olumsuz çevresel etkilere de neden olmaktadır. Bu etkilere karşı dünya ekonomisi, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bunun neticesinde sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklardan ... Devamını Oku »

“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

  Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye; dil, din ve etnik olarak çok çeşitli bir ülkedir. Bu çerçevede yalnızca Türk, Kürt değil, aynı zamanda Alevi, Yezidi ve Süryani gibi birçok millete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yüzlerce yıl boyunca bu coğrafyada diller, kültürler ve gelenekler birbiri ile kaynaşmıştır. Azınlık kavramı mutlakiyetçi krallıkların oluşmasıyla ortaya çıksa da azınlık olgusu ve ... Devamını Oku »