Anasayfa » Kitap

Kitap

“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Yıllardan beri kullanılmakta olan fosil kökenli enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu kaynakların hızla tükenmesinin yanı sıra atmosfer kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi dünyamız için olumsuz çevresel etkilere de neden olmaktadır. Bu etkilere karşı dünya ekonomisi, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bunun neticesinde sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklardan ... Devamını Oku »

“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Azınlıklar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye; dil, din ve etnik olarak çok çeşitli bir ülkedir. Bu çerçevede yalnızca Türk, Kürt değil, aynı zamanda Alevi, Yezidi ve Süryani gibi birçok millete ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca yüzlerce yıl boyunca bu coğrafyada diller, kültürler ve gelenekler birbiri ile kaynaşmıştır. Azınlık kavramı mutlakiyetçi krallıkların oluşmasıyla ortaya çıksa da azınlık olgusu ve azınlık ... Devamını Oku »

Verilerle Pandemi Sürecinde Dünya Ekonomisi Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Çok kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın gündelik yaşam üzerinde ciddi derecede kısıtlamalara yol açmıştır. Hizmet sektörü başta olmak üzere, ulaşım, turizm ve konaklama gibi öncü sektörler üzerinde olumsuz ... Devamını Oku »

“Türkiye’nin Orada Ne İşi Var? (Türkiye’nin Bölge Ülkeleriyle İlişkileri)” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye jeopolitik konumu itibariyle önemi gün geçtikçe artan ve bölgesel güç olma yolunda ilerleyen bir ülkedir. Bu çerçevede hem güvenliğini sağlamak, pragmatik mantıkla hareket ederek bulunduğu bölgede ve Dünyada etki alanını artırmak istemektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gerçeklikten hareketle TESAM, Türkiye’nin Orada Ne İşi Var? Sorusundan yola çıkarak ülkemizin ... Devamını Oku »

“Asya-Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Neredeyse Dünya nüfusunun %60’ına tekabül eden Asya-Pasifik bölgesi; son 20-30 yıldır gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve ticari gelişmeleriyle günümüzde küresel gayri safi yurt içi hasılanın %30’una tekabül eden, Dünya ekonomisinin ve özellikle küresel ticaretin en önemli ağırlık merkezlerinden biri haline gelmiştir.TESAM, Asya-Pasifik Ülkelerinin bölgesel ve küresel etkilerini; altyapısı, bugünü ve gelecekteki konumunu, ayrıca ülkemizin ... Devamını Oku »

“Yeni Nesil Öğrenme Öğretme Yaklaşımları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Bugün hayatın her noktasını etkilemeye başlayan “Yapay Zeka”, “Dijitalleşme”, “Uzaktan Eğitim”, “Eğitim 4.0”, “Alfa Kuşak”, “Z Kuşağı”, vb. muhtelif gerçekliklerden bahsedilmektedir. Bahsi geçen konularla birlikte insanlığın “Dijital Çağ” olarak adlandırılan yeni bir dönemi yaşamaya başladığı düşünülmektedir. Elbette, insan hayatının her köşesini etkileyen böylesine bir dönüşümün eğitim ve eğitimin yapı taşları olan okullar ve ... Devamını Oku »

“Anayasal Tasarımda Reform: Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve Yetkilerine Yönelik İncelemeler” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Anayasa kavramı 18. yüzyılda ortaya çıkmış olsa da anayasacılığın dünyaya yayılması 20. yüzyılda olmuştur. Şekli anayasalarda yer alan temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme ve yargı erklerinin oluşumu ve yetkileri ise antik çağlardan itibaren konuşulagelmiştir. Türkiye’de ise anayasal süreç 1808 Sened-i İttifak’ın ilanıyla başlayıp 1876 tarihinde Kanun-i Esasi’nin ilanıyla devam etmiştir. 1921 Teşkilat-ı ... Devamını Oku »

Kitap I Yerel Yönetimler Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar

Dünya nüfusunun sanayi, teknoloji ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel son iki yüzyılda çok hızlı şekilde artması, ortak yaşam alanlarındaki sorunlar ile ortak yaşamdan kaynaklı ihtiyaçların giderilmesine yönelik kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda yeni modellemeleri ve uygulamaların gelişimini beraberinde getirmiştir.Türkiye, her ne kadar sanayi reformunu ve bunun sonuçlarına dair sorunları özellikle mekânsal düzlemde Batı’ya nazaran geç yaşamaya başlamış ... Devamını Oku »

Kitap I Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler

Araştırmalara göre günümüzde yaklaşık 4,5 milyar insan internet kullanmakta, 5,2 milyar insan cep telefonu kullanmakta ve günde ortalama 6 saat 43 dakika kullanıcılar internette zaman harcamaktadır. Bu göstermektedir ki teknoloji hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Hızlı bir biçimde teknoloji kullanımının artması neticesinde bireyler, iş dünyası ve devlet kurumları kritik öneme haiz istihbari, ekonomik ve kişisel bilgilerini ... Devamını Oku »

Kitap I Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri

Türklerin yaşadığı geniş coğrafyanın zenginliği ve jeopolitik önemi, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya hakim olma çabaları yüzünden bölgede yıllarca süren işgal ve zulme neden olmuştur. Ancak Türk dünyası coğrafyasında oluşturulacak ortak kültürel değerlerin, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı, coğrafyadan kaynaklanan olumsuzluklara karşı en güvenli tedbir niteliğinde olacağı beklenmektedir. Doksanlı yıllarda Türk dünyasıyla ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Ancak tarihi bağlarımızın çok ... Devamını Oku »