Anasayfa » Kitap

Kitap

“Uluslararası Politik Ekonomi’de AVRASYA” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Uluslararası İlişkiler disiplininin 1919 yılında David Davies tarafından kurulan kürsüyle doğduğu kabul edilse de genel olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısında olgunlaşmış bir bilim dalıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, savaş, barış, güç, güvenlik ve çıkar eksenli analizleri temel alan disiplin uluslararası ilişkilerde ekonomi, çoklu aktörler ve sosyo-kültürel konuları ikincil olarak ele almıştır. Onunla ilişki ... Devamını Oku »

“Türk-Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 11. yüzyılda Çağrı Bey’in Doğu Anadolu’ya askerî seferler düzenlemesiyle başlayan Türk-Ermeni ilişkileri, 19. yüzyılın son çeyreğine kadar olumlu bir şekilde ilerlemiştir. Lakin bu durum 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Berlin Antlaşması’yla birlikte değişmeye başlamış ve Türk-Ermeni ilişkileri yol ayrımına girmiştir. Zira bu antlaşmayla birlikte Ermenilerin koruyucusu haline gelen İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ... Devamını Oku »

“ENERJİ POLİTİKALARI VE GÜVENLİĞİ” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; İnsanlık tarihinin belki de en önemli kırılma noktalarından biri olan Sanayi Devriminin 18. yüzyıl’ın ortalarında İngiltere’de ortaya çıkmasıyla beraber makinelerin çağı başlamış; üretim hızlanarak hammadde ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Hammadde ihtiyacının birinci ve en önemli ayağını ise enerjinin elde edildiği hammaddelerin temini ve kullanımı oluşturmaktaydı. Enerji ihtiyacı önceleri kömürle giderilirken ham petrolün işlenmeye ... Devamını Oku »

“Ekonomi ve Dijitalizasyon” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Bugün hayatın her noktasını etkilemeye başlayan “Yapay Zeka”, “Büyük Veri”, “Bulut Bilişim”, “Makine Öğrenmesi”, “Nesnelerin İnterneti”, “Artırılmış Gerçeklik”, “Blockchain”, “Sanal Gerçeklik” vb. muhtelif teknolojilerden bahsedilmektedir. Bahsi geçen teknolojilerle birlikte insanlığın “Dijital Çağ” olarak adlandırılan yeni bir dönemi idrak etmeye başladığı düşünülmektedir. Elbette, insan hayatının her köşesini etkileyen böylesine bir dönüşümün ekonomiler üzerinde mühim ... Devamını Oku »

“ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; İnsanlık tarihinin belki arzu edilmeyen, ancak yadsınamaz bir boyutunu oluşturan uluslararası çatışmalar, uluslararası aktörler arası zarar doğurucu etkilere sahip krizlerden, savaş olarak nitelendirilebilecek fiziksel çatışmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İnsanlık tarihinin çoğu döneminin savaşlarla geçtiğini, üstelik günümüzde gelişen teknolojiye ve küreselleşmeye bağlı olarak uluslararası çatışmaların yıkıcılığı da artırdığını görmekteyiz.Böylesi bir dünyada uluslararası ... Devamını Oku »

“İşletme ve Ekonomi Bilimlerinin Gözlükleriyle Dijital Dönüşümü Anlamak” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Bugün hayatın her noktasını etkilemeye başlayan “Yapay Zeka”, “Büyük Veri”, “Bulut Bilişim”, “Makine Öğrenmesi”, “Nesnelerin İnterneti”, “Artırılmış Gerçeklik”, “Blockchain”, “Sanal Gerçeklik” vb. muhtelif teknolojilerden bahsedilmektedir. Bahsi geçen teknolojilerle birlikte insanlığın “Dijital Çağ” olarak adlandırılan yeni bir dönemi idrak etmeye başladığı düşünülmektedir. Elbette, insan hayatının her köşesini etkileyen böylesine bir dönüşümün ekonomiler ve bu ... Devamını Oku »

Kitap I Yerel Yönetimler Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar

Dünya nüfusunun sanayi, teknoloji ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel son iki yüzyılda çok hızlı şekilde artması, ortak yaşam alanlarındaki sorunlar ile ortak yaşamdan kaynaklı ihtiyaçların giderilmesine yönelik kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda yeni modellemeleri ve uygulamaların gelişimini beraberinde getirmiştir.Türkiye, her ne kadar sanayi reformunu ve bunun sonuçlarına dair sorunları özellikle mekânsal düzlemde Batı’ya nazaran geç yaşamaya başlamış ... Devamını Oku »

“TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI” EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI ÇAĞRISI

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Türkiye ile Rusya’nın ilişkileri 15. yy.’dan başlayarak günümüze kadar ilerlemiştir. Bu ilişkiler günümüze kadar olan süreçte çoğunlukla rekabet temelli gelişmiş olsa da günümüzde olduğu gibi belli dönemlerde rekabetin yerini işbirliğine bıraktığı da olmuştur. Özellikle soğuk savaşın bitmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişmiş ve işbirliği ile ortaklık alanları ... Devamını Oku »

“VERİLERLE PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE” ULUSLARARASI EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

TESAM Yayınları Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Şu anda, dünyanın en büyük sorunu aynı zamanda en yüksek doğal ve sosyal risklerinden birisi olan Covid 19 salgını, yakın tarihin en büyük felaketi olma tehdidinde bulunuyor. Afetlerle, özellikle de koronavirüs salgınıyla ilişkili sosyal ve ekonomik kargaşanın, hisse senedi, tahvil, emtia (ham petrol ve altın dahil) piyasaları ve neredeyse tüm sosyal ... Devamını Oku »

Kitap I Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler

Araştırmalara göre günümüzde yaklaşık 4,5 milyar insan internet kullanmakta, 5,2 milyar insan cep telefonu kullanmakta ve günde ortalama 6 saat 43 dakika kullanıcılar internette zaman harcamaktadır. Bu göstermektedir ki teknoloji hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Hızlı bir biçimde teknoloji kullanımının artması neticesinde bireyler, iş dünyası ve devlet kurumları kritik öneme haiz istihbari, ekonomik ve kişisel bilgilerini ... Devamını Oku »

Kitap I Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri

Türklerin yaşadığı geniş coğrafyanın zenginliği ve jeopolitik önemi, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya hakim olma çabaları yüzünden bölgede yıllarca süren işgal ve zulme neden olmuştur. Ancak Türk dünyası coğrafyasında oluşturulacak ortak kültürel değerlerin, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı, coğrafyadan kaynaklanan olumsuzluklara karşı en güvenli tedbir niteliğinde olacağı beklenmektedir. Doksanlı yıllarda Türk dünyasıyla ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Ancak tarihi bağlarımızın çok ... Devamını Oku »