Anasayfa » Kitap Çağrısı

Kitap Çağrısı

Artificial Intelligence in Education

Dear Academics and Researchers, We are calling for papers for an editorial book titled “Artificial Intelligence in Education”. This book will focus on the applications of artificial intelligence in the education sector and will bring together the latest developments, innovations, and research results in this field. The book will be published online and in hardcopy by TESAM ... Devamını Oku »

“Nerede Kalmıştık? Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Günümüz dünyası, küresel bir salgınla mücadele etmiş, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında derinlemesine bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm süreci devam etmektedir. COVID-19 pandemisi, küresel düzeni etkileyen pek çok dinamik değişikliği beraberinde getirirken, bu değişikliklerin uluslararası ilişkiler ve güvenlik paradigmalarına olan etkilerini anlamak ve bu yeni gerçekliklere yönelik kapsamlı bir bakış açısı oluşturmak amacıyla ... Devamını Oku »

“Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç Politikaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Günümüz dünyasında göç olgusu, birbirine bütünleşmiş bir dizi karmaşık ve dinamik faktörün etkileşimiyle biçimlenmektedir. Küreselleşme, sınırlar arası etkileşimleri artırarak, bireyleri, kültürleri ve ekonomileri derinlemesine etkilemekte; siyasi değişimler, toplulukları ve devletleri yeni dinamiklere zorlamakta; çatışmalar, milyonlarca sivilin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak onları yerinden etmekte, öte yandan iklim değişiklikleri de doğal kaynakları ve ... Devamını Oku »

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Geçmişten Geleceğe Bir Bakış” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve hala birçok toplumda karanlık bir gölge gibi duran büyük bir sorundur. Cinsiyete dayalı rollerin, normların ve toplumsal beklentilerin sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlar ve erkekler arasında ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanda yaşanan farklılıklar ve ayrımcılık durumunu ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aynı ... Devamını Oku »

“Küreselleşmeden Bölgeselleşmeye: Küresel Ticarette Son Trendler” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler; 1980’li yıllardan sonra ulaşım ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile dünya hızla bir küreselleşme sürecine girdi. Bu doğrultuda birçok ülke ticaret rejimlerini serbestleştirdi ve ihracatla kalkınma modelleri benimsendi. Dünya Ticaret Örgütü ve IMF’de bu sürece destek sağladılar. Bunun yanı sıra küresel değer zincirleri ile bir malın üretimi ülkenin sınırlarını aştı. Ancak 2008 krizi ... Devamını Oku »

tr_TR