Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Küreselleşmeden Bölgeselleşmeye: Küresel Ticarette Son Trendler” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Küreselleşmeden Bölgeselleşmeye: Küresel Ticarette Son Trendler” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Küreselleşmeden Bölgeselleşmeye: Küresel Ticarette Son Trendler” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

1980’li yıllardan sonra ulaşım ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile dünya hızla bir küreselleşme sürecine girdi. Bu doğrultuda birçok ülke ticaret rejimlerini serbestleştirdi ve ihracatla kalkınma modelleri benimsendi. Dünya Ticaret Örgütü ve IMF’de bu sürece destek sağladılar. Bunun yanı sıra küresel değer zincirleri ile bir malın üretimi ülkenin sınırlarını aştı. Ancak 2008 krizi sonrası dünya ekonomisi toparlanmaya çalışırken küreselleşmede de yavaşlama başladı. Covid-19 pandemisi ise bu yavaşlama sürecinin katalizörü oldu. Ülkeler kendi sanayileşme süreçlerini öncelerken, ticarette kısıtlamalara gittiler. Küresel değer zincirleri hasar gördü ve kısaldı. Bölgesel değer zincirleri tartışılmaya başlandı. Dünya ticaretinin kuralları ise Dünya Ticaret Örgütünden ziyade Bölgesel Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde belirlenmeye başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve tabi ABD ve Çin arasındaki jeopolitik gerilimler bu bölünmüşlüğü perçinledi.

Bu bağlamda, bu kitabın amacı, yukarıda da ipuçları verildiği gibi, küreselleşmenin krize girmesinin nedenlerini, yeni ticaret düzenini, bölgeselleşmenin ve bölünmüş bir dünyada ticaretin unsurlarına dair somut saptamalar ve çözüm önerileri ile akademik yazında boşluk doldurarak kaynak eser ve başucu kitabı oluşturarak kapatmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “Küreselleşmeden Bölgeselleşmeye: Küresel Ticarette Son Trendler” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Doç. Dr. Derya HEKİM
Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap 11 Mart 2024 tarihinde yayımlanacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 25 Eylül 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması 2 Ekim 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 8 Ocak 2024
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih 22 Ocak 2024
Kitabın yayımlanması 11 Mart 2024

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

 • Küreselleşme ve Ters Küreselleşme (Deglobalisation) Kavramları
 • Ticarette Artan Korumacılık
 • Covid-19 Sonrası Küresel Değer Zincirleri
 • Covid-19 Sonrası Küresel Ticarette Korumacılık
 • Ticarette Bölgeselleşme
 • Bölgesel Ticaret Anlaşmaları
 • Küreselleşmede Duraksama ve Toplumsal Etkileri
 • Rusya-Ukrayna Savaşı ve Küresel Ekonomiye Etileri
 • ABD ve Çin Ticaret Savaşları
 • Dünya Ticaret Örgütü ve Korumacılık
 • Jeopolitik Risk ve Küresel Değer Zincirleri

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU

 

tr_TR