Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Nerede Kalmıştık? Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Nerede Kalmıştık? Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Nerede Kalmıştık? Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Günümüz dünyası, küresel bir salgınla mücadele etmiş, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında derinlemesine bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm süreci devam etmektedir. COVID-19 pandemisi, küresel düzeni etkileyen pek çok dinamik değişikliği beraberinde getirirken, bu değişikliklerin uluslararası ilişkiler ve güvenlik paradigmalarına olan etkilerini anlamak ve bu yeni gerçekliklere yönelik kapsamlı bir bakış açısı oluşturmak amacıyla TESAM ve kitabın editörü, sizleri alanyazına mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlayan “Nerede Kalmıştık? Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

Editör
Doç. Dr. Fulya KÖKSOY
Batman ÜniversitesiKitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap 12 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 8 Ocak 2024
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması 22 Ocak 2024
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 8 Nisan 2024
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih 6 Mayıs 2024
Kitabın yayımlanması 12 Ağustos 2024

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

1.Pandemi ve Dünya Siyaseti

 • Pandeminin Uluslararası İlişkilere Etkileri
 • Küresel Sağlık Krizleri, Yönetimi ve Siyaset Arasındaki İlişki
 • Yeni Dünya Düzeni: Değişen Dünya Dengeleri
 • Kriz Anlarında Diplomasi: Uluslararası İş birliği Modelleri
 • Uluslararası Örgütler ve Pandemi Yönetimi

2. Güvenlik ve Pandemi Sonrası Uluslararası Sistem

 • Pandemi Sonrası Güvenlik ve Uluslararası Tehdit Algısı
 • Siber Güvenlik: Pandemi Bağlamında Artan Tehditler
 • Göç, İklim Değişikliği ve Güvenlik
 • Askeri Güç Kullanımı ve Kriz Yönetimi
 • İnsani Yardım Misyonları ve Askeri Destek
 • Biyolojik Silah Tehditleri ve Uluslararası Güvenlik

3. Pandeminin Ekonomi Üzerine Etkisi (Politik-Ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi daha uygun olur)

 • Ekonomik Krizler ve Pandemi Sonrası İyileşme
 • Dijital Dönüşüm ve İş Dünyasında Değişen Paradigmalar
 • Küresel Ticaret ve Tedarik Zincirlerinin Geleceği
 • Yapay Zeka
 • Teknolojik Gelişmeler

4. Uluslararası İlişkilerin Geleceği

 • Yükselen Normlar: Uluslararası İlişkilerin Evrimi
 • Pandemi Sonrası Diplomasi ve Barış Süreçleri
 • İnsan Hakları ve Demokrasi Savunuculuğu
 • Pandemiler ve Önlemler: Daha İyi Bir Gelecek İçin Öneriler
 • Küresel Krizlerin Yönetimi: Uluslararası İlişkilerde Öğrenilen Dersler
 • Pandemi Sonrası Dünya: Geleceğe Yönelik Öngörüler

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU

 

tr_TR