Anasayfa » Haberler » TESAM 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Türkiye-Avrupa İlişkileri” Geniş Katılımla Gerçekleşti
TESAM 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Türkiye-Avrupa İlişkileri” Geniş Katılımla Gerçekleşti

TESAM 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Türkiye-Avrupa İlişkileri” Geniş Katılımla Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Galata Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ve TESİAD’ın ortaklığıyla 27-29 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşen ve COVİD 19 pandemi kısıtlamalarından dolayı hibrit gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzda 2 oturum yüz yüze diğer oturumlar online olarak gerçekleştirildi. Birçok ülkeden 48 akademisyen ve araştırmacı sunumları ile katkıda bulundu. Toplam 9 oturumda gerçekleşen programımızda başlıca Türkiye-Avrupa İlişkilerinin Ekonomiye, Eğitime, İşletmelere, Sosyal Hayata, Diplomasiye, Güvenlik Çalışmalarına etkileri tartışıldı.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Açılış Konuşmaları

“Türkiye-Avrupa İlişkilileri” başlıklı kongremizin açılış konuşmasını TESAM Genel Başkan Yrd. Yıldırım Deniz yaptı.

Akabinde TESİAD Avrupa yönetim kurulu üyesi Güven konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ardından protokol konuşmalarını yapmak üzere Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür ÇENGEL söz devredildi.

Ardından TESAM ve TESİAD Genel Başkanı M. İlyas BOZKURT protokol konuşmalarını ve sunumlarını gerçekleştirdi.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 1. Oturum

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel BOZKURT’nin oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin açılış oturumunda öncelikle Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi) “Avrupa Askeri Güvenliğinin Geleceğibaşlıklı sunumunu yaptı. Ardından Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, “Türkiye Avrupa İlişkilerinin Tarihi Arka Planı” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Prof. Dr.  Deniz Ülke ARIBOĞAN (Üsküdar Üniversitesi), “Türkiye Avrupa İlişkilerinin Psikodinamiği” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Prof. Dr. Dilek DEMİRBAŞ (İstanbul Üniversitesi), “Çevresel Bozulmanın Türkiye ve AB Arasındaki İlişkilere Etkisi” konulu sunumunu yaptı. Oturum sonunda hediye takdimi gerçekleşti.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2. Oturumu

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman CAN’nın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin ikinci oturumunda öncelikle Prof. Dr. Muzaffer DARTAN (Marmara Üniversitesi) “60. Yılında Almanya’ya Giden Türk İşçi Göçübaşlıklı sunumunu yaptı. Ardından Doç. Dr. Sevim BUDAK, “Çevre ve İklim Krizleri Derinleşirken Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Üzerine Analizkonulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Bilgen SÜTÇÜOĞLU (Üsküdar Üniversitesi) bildirisini sundu. Oturum sonunda hediye takdimi gerçekleşti.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 3. Oturumu

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ’nden Prof. Dr. Mehmet YÜCE’ nin oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin üçüncü oturumunda öncelikle Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi), “Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkileri Üzerinde Bir Değerlendirmebaşlıklı sunumunu yaptı. Ardından Doç. Dr. İlsur NAFİKOV (Kazan Federal Üniversitesi), “Rusya-Türkiye Münasebetleri Kapsamında Avrupa’nın Güvenlik Konsepti” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Doç. Dr. Olga RADOVA (İstanbul Üniversitesi), “Hun Öncesi Dönemde Güney-Doğu Avrupa’da Gagauz – Gökoğuz Türkleri ve Anadolu ile Bağlantıları” başlıklı bildirisini sundu.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 4. Oturumu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI’ nın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin dördüncü oturumunda öncelikle Prof. Dr. Füsun ÖZERDEM, “İklim Krizinin Gölgesi Altında Avrupa Yeşil Anlaşması ve Türkiyebaşlıklı sunumunu yaptı. Ardından Doç.Dr. Esra Yüksel ACI (Marmara Üniversitesi) “Yeşil Büyüme İçin Yeni Bir Yol Haritası: Avrupa Yeşil Mutabakatı” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Doç. Dr. Selma AYTÜRE (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), “Türkiye-AB Tarım İlişkileri (Tarihçe ve Beklentiler)” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Arş. Gör. Dr. Sinem ÇELİK (Atatürk Üniversitesi), “Türkiye Açısından AB’nin Dışında Bir Alternatif Var Mıdır?” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Dilara SÜLÜN (İzmir Demokrasi Üniversitesi) “Avrupa Birliği’nin Trans-Avrupa Ağları Politikası ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı bildirisini sundu.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 5. Oturumu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR’ un oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin beşinci oturumunda öncelikle Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Suriyeli Göçmenler Sorunubaşlıklı sunumunu yaptı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülce UYGUN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi Fransa’nın Akdeniz Politikası ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi: Sarkozy ve Macron Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizkonulu bildirisini sundu. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan RENDA (Hacettepe Üniversitesi) “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yapay Zekâ Stratejilerinin Karşılaştırılmasıkonulu bildirisini sundu. Ardından Dr. Safure CANTÜRK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) “Avrupa’daki Türk Diasporası ile Türkiye İlişkisinde Medyanın Rolükonulu bildirisini sundu. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) “Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Doğu Akdeniz Denklemikonulu bildirisini sundu.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6. Oturumu

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin altıncı oturumunda öncelikle Doç. Dr. Beyza Ç. TEKİN (Galatasaray Üniversitesi) “The Discursive Legitimation of Migration and Refugee Policies: A Critical Analysis of Eu Political Discourse on Migration Cooperation with Turkey” başlıklı sunumunu yaptı. ArdındanDr. Öğr. Üyesi Esra YILDIZ ÜSTÜN / Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tayfun ÜSTÜN (Atatürk Üniversitesi) “Yunanistan’ın Düzensiz Göçle Mücadelesinde Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri” konulu bildirisini sundu. ArdındanDr. Öğr. Üyesi Recep GÜLMEZ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi), “İşletmelerde Teknolojik Yönetimin Geleceği Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Suriyeli Mülteci Sorununun Sınırsal Kökeni” konulu sunumunu yaptı. SonrasındaDr. Zahide ERDOĞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi-YTB Uzman) “Hollanda Entegrasyon Kurslarının Yeni Türk Göçmenlere Etkisi ve Kötüleştirme Yasağı” başlıklı bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fazıl BAŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi) “Birinci Dünya Savaşı Sonrası Almanya ve Türkiye’de Politik Eğitim ve Gerhard Kessler” başlıklı bildirisini sundu.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 7. Oturumu

Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu AL’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin yedinci oturumunda öncelikle Dr. Öğr. Üyesi Bekir EMİROĞLU (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) “Teknoloji, Küreselleşme ve Siber Güvenlik Kollektif Bellekteki Ötekileştirici Kimlik Algılarının Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ (İnönü Üniversitesi) / Arş. Gör. Nurcan CEYHAN (Batman Üniversitesi) “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Sağ Popülizmin ve Öteki İmgesinin Yeri” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr. Gör. Muhabbet DOYRAN (İstanbul Aydın Üniversitesi), “Gelişen Teknoloji ve Bilgi Güvenliği: Kamu Kurumlarında Tehditlere Karşı Farkındalığın Arttırılmasının Önemi Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Sivil Toplumun Geliştirilmesine Yaklaşımları” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr. Öğr. Üyesi Sıla Turaç Baykara (İzmir Demokrasi Üniversitesi), “21. Yüzyılda Yumuşak Güç Aracı Olarak Siber Diplomasi: Avrupa Birliği Örneği Nato’nun Askeri Kanadı ve Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Arasında Türkiye” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, Arş. Gör. Derya ÖZVERİ BEZDEKOVSKY (Kocaeli Üniversitesiİstanbul Arel Üniversitesi) “Gender Mainstreaming in the European Parliament through an Institutional Context: The Women’s Rights and Gender Equality Committee (FEMM)” başlıklı bildirisini sundu.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 8. Oturumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fazlı ARABACI’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin sekizinci oturumunda öncelikle Prof. Dr. Fazlı ARABACI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), “AB Ülkelerinde Din Devlet İlişkileri” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Prof. Dr. Yakup COŞTU (Hitit Üniversitesi) “Göçmen Dini Örgütlenmeleri ve Dinsel Kimlik İnşası: -Avrupalı Türkler Örneği” konulu bildirisini sundu. Sonrasında rof. Dr. Mensur NUREDİN (Uluslararası VİZYON Üniversitesi) “Sosyal Medyanın Ahlaki Ve Kültürel Etkisi” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr. Osman DERTLİ (Diyanet İşleri Başkanlığı), “COVID-19 Pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün İnstagram Paylaşımlarının İncelenmesi Avrupa’da Camiler ve Cami Merkezli Yürütülen Hizmetler” konulu sunumunu yaptı.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 9. Oturumu

Kongremizin dokuzuncu oturumunda öncelikle Doç. Dr. Gönül OĞUZ (Giresun Üniversitesi) “Avrupa Entegrasyonun Geleceği: Çok Vitesli Avrupa Üzerine Teorik Bir Tartışma” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar ATASEVER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) “Finansallaşma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK (Aksaray Üniversitesi) “Zollverein: Gümrük Birliğinden Daha Fazlası Mı?” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr. Öğr. Gör. Çağdaş CENGİZ / Erkan ŞAHİN (Dokuz Eylül Üniversitesi), “The Risk Management at Turkish Universities within the Scope of the European Union Negotiations Chapter on Financial Control and in the Context of Strategic Planning” konulu sunumunu yaptı. Ardından, Dr. Öğr. Gör. Muhabbet DOYRAN (İstanbul Aydın Üniversitesi), “Türkiye’de Yoksulluk” konulu sunumunu yaptı.

tr_TR