Anasayfa » Rapor

Rapor

Meksika Siyasal Sistemi Üzerine Değerlendirme

1824 yılında yapmış olduğu ilk Anayasadan itibaren demokratikleşme yolunda ağır adımlarla ilerleyen Meksika, birçok siyasi devrimin ayaklanmanın ve gerilimin yaşandığı uzun bir süreç geçirmiştir. Federal, demokratik, laik ve temsili cumhuriyet temellerinde oluşturulan 1917 Anayasası’nın kabul edilmesiyle birlikte özgür ve egemen devletler bir araya gelerek Meksika Birleşik Devletleri’nin siyasal sistemini oluşturmuştur. 20.yy boyunca Latin Amerika’daki diğer devletlerin aksine ... Devamını Oku »

Uluslararası Sistemde Değişen Dengeler ve Türk Dünyası

İçinde bulunduğumuz dönemde Türk Dünyası, bölgesel ve küresel çapta önemini iyice hissettirmeye başlamıştır. Uluslararası sistemdeki değişkenleri tespit etmeden ve uygun şekilde analiz etmeden Türk Dünyası İle ilgili doğru adımları atmak mümkün olmayacaktır.TESAM Başkanı M. İlyas BOZKURT’un hazırlamış olduğu “Uluslararası Sistemde Değişen Dengeler ve Türk Dünyası” Araştırma Raporu’nda; Büyük Devletlerin mücadele sahasının Türk Dünyası’na kaymaya başlamasının sebepleri, Türk ... Devamını Oku »

TESAM Eğitimde Denetim ve Öğretmen Gelişimi Karşılaştırılması Raporu

21. yüzyılda eğitimde denetim ve öğretmen gelişimi birbirleriyleson derece ilişkili bir konuma gelmiştir. Eğitim bilimciler denetimkavramına yaklaşırken artık daha fazla gelişim ve rehberliği esasalmakta kontrol mekanizması olma işlevini geri planda bırakmaktadır. Çalışmamızda Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Güney Afrikave Kanada ülkelerinin eğitimde denetim ve öğretmen gelişimiuygulamaları incelenmiştir. TESAM Eğitim Uzmanı Harun Reşit YEL tarafından hazırlanan Eğitimde Denetim ve ... Devamını Oku »

TESAM Geleceğin Üniversiteleri Raporu

Ülkemizde ise 1982 yılında getirilen sistemin yeniden yapılandırılması maalesef gecikmiştir. Ülkemizde eğitim konusunda olduğu gibi Yükseköğretim alanındaki tartışmalar da çoğunlukla, siyasal ve ideolojik ayrışmaların ve iktidar kavgalarının içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Bu ise Yükseköğretimde yapılması gereken reformların önüne geçerek bunları ötelemekte ve temelden bir yapılacak bir düzenlemenin önünü tıkamaktadır. Ülkemizde Yükseköğretim sisteminin temelini oluşturan Anayasa’nın ilgili maddeleri ve ... Devamını Oku »

TESAM Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Geleceği Raporu

Günümüz dünyasında dünyaya yön veren ülkelerin “Birleşik Devletler” modeline uygun bir şekilde bir araya gelerek güçlü ve büyük birlikler haline geldiğini görmekteyiz. 50 eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devleti, 28 devletten oluşan Avrupa Birliği, 34 idari bölgeden (23 eyalet ve 11 eyalet düzeyinde idari bölge) oluşan Çin Halk Cumhuriyeti ve 85 federal bölgeden oluşan Rusya Federasyonu buna en ... Devamını Oku »

TESAM Selefilik Raporu

Dünya üzerinde yaşayan Müslümanlara bakıldığında, bu Müslümanların büyük bir kısmının barışı, merhameti, hoşgörüyü esas alan; akla, mantığa, bilime değer veren insanlar olduğunu görürken; diğer bir kısmının ise daha tutucu, yeniliğe kapalı, akla ve bilime mesafeli olduğu görülür. Ancak bir grup daha vardır ki, bunlar sadece akla ve bilime kapalı ve aşırı tutucu bir grup olmaktan öte, aynı ... Devamını Oku »

Eğitim Raporu

Eğitim ve öğretim bir sistem, strateji ve planlama işidir. Bunun için eğitimi sağlam bir sistem üzerine bina etmek eğitimin geriye kalan bütün özellikleri kadar önemlidir. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman en önemli özellikleri en üst düzeye ulaşmış teknolojileri, gelişmiş ekonomileri, sanayileri ve ticaretleri dikkat çeker. Bu unsurların tamamı iyi bir eğitim ve öğretim yapısına bağlıdır. Batılı ülkelerde eğitim ... Devamını Oku »

Petrol Raporu

GİRİŞ Günümüzde, toplam enerji kaynaklarının % 90’ını fosil kaynaklı yakıtlar teşkil etmekte ve bunların %45’i petrole dayanmaktadır. Petrolün fosil kaynaklı yakıtlar içindeki payının artması ve 2030 yılına gelindiğinde %58’e çıkması beklenmektedir. Özellikle sanayileşme ve büyüme ile birlikte tüketimi artan petrol, Orta Doğu ülkelerinin elinde bulunmakta ve petrol fiyatları yine Orta Doğu ülkelerinin çoğunlukta bulunduğu bir kartel tarafından ... Devamını Oku »

Çin Raporu

Genel Değerlendirme Çin Halk Cumhuriyeti dünya nüfusunun yüzde 20’sini barındırmaktadır. Bu büyüklükteki bir ülkenin küresel ekonomi ile bütünleşmesi hem Çin hem de dünya ülkeleri için dengeleri değiştirmekte ve özelikle küresel ticaret kompozisyonunda büyük bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Son 25 yılda Çin Komünist Partisi tarafından kademeli olarak uygulanan reform süreci, 2001 yılında ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ... Devamını Oku »

Bor Raporu

.  BOR NEDİR? Bor, periyodik tabloda B simgesiyle gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 2,84 gr/cm3, ergime noktası 2300 oC ve kaynama noktası 2550 oC olan, metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. Genellikle doğada tek başına değil, başka elementlerle bileşikler halinde bulunur. Tabiatta yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. Oksijenle bağ yapmaya ... Devamını Oku »

tr_TR