Anasayfa » Rapor » Meksika Siyasal Sistemi Üzerine Değerlendirme
Meksika Siyasal Sistemi Üzerine Değerlendirme

Meksika Siyasal Sistemi Üzerine Değerlendirme

1824 yılında yapmış olduğu ilk Anayasadan itibaren demokratikleşme yolunda ağır adımlarla ilerleyen Meksika, birçok siyasi devrimin ayaklanmanın ve gerilimin yaşandığı uzun bir süreç geçirmiştir. Federal, demokratik, laik ve temsili cumhuriyet temellerinde oluşturulan 1917 Anayasası’nın kabul edilmesiyle birlikte özgür ve egemen devletler bir araya gelerek Meksika Birleşik Devletleri’nin siyasal sistemini oluşturmuştur. 20.yy boyunca Latin Amerika’daki diğer devletlerin aksine Meksika, askeri bir darbe yaşamasa da birçok bürokratik, otoriter yönetici elitin etkisiyle anayasal kurumlar enerjisini kaybederek günümüze kadar gelmiştir. Anayasa ve siyasal sistemin, siyasi istikrar açısından başarılı ancak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının gelişimine katkısı yönünden zayıf olması ülkede demokrasinin kurumsallaşmasını geciktirmiştir.

Fatih ÖZTÜRK tarafından hazırlanan bu çalışmada, 20.yy’ın başlarından günümüze Meksika’nın siyasi tarihi ve siyasal sistemi; sivil toplum, sendikalar ve toplumsal hareketler üzerindeki yansımalarından bahsedilerek genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

tr_TR