Anasayfa » Oturumlar

Oturumlar

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Açılış Konuşmaları

“Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü Bugünü Yarını” başlıklı kongremizin açılış konuşmasını TESAM Genel Başkan Yrd. Yıldırım Deniz yaptı. Akabinde kürsüye TESAM Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan KÖNİ çıktı. Kongre ile ilgili temennilerini dile getiren Köni, TESAM başkanı M. İlyas BOZKURT’a ve organizasyon ekibine teşekkürlerini sundu. Köni’nin ardından protokol konuşmalarını yapmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Muavin Konsolosu ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 1. Oturumu

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan KÖNİ’nin oturum başkanlığında gerçekleşen,”Yerelden Küresele: Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı kongremizin açılış oturumunda öncelikle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL, “Sovyet İdeolojisi ve Türkistan Aydınları” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Taşkent Devlet Şarkişinaslık Enstitüsü’nden Prof. Dr. Kasımcan SADİKOV, “Bilge Kağan’a Ait Yarlığın Unvanı Ve Onun ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2. Oturumu

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet YÜCE’nin başkanlığında gerçekleşen 2. oturumun ilk konuşmacısı “Türk Dünyası Türkülerinde Tematik Ve Sembolik İlişkiler” sunumuyla  Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU oldu. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU, “Türkiye’nin Rusya Federasyonu İçerisindeki Türk Cumhuriyetleri İle Münasebetleri” başlıklı bildirisi ile devam etti. Sonraasında İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel BOZKURT, ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 3. Oturumu

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali AYTEN’nin başkanlığında ”Yerelden Küresele: Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı kongremizin üçüncü oturumu olan İLSAM oturumu oturumunda ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Yildirim, “Türk Dünyası İçin Büyük Tehlike -Kültürsüz İslam” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Onat , “Hanefi-Maturidi Düşüncede Özgürlük Temelli İman ve İmanın ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 4. Oturumu

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un oturum başkanlığında gerçekleşen,”Yerelden Küresele: Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı kongremizin 4. oturumunda ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Aydın Çetiner “Türk Dünyasının Stratejik Varlığı” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Ankara Hacı Bayram Üniversitesi’nden Dr. Levent Ersin Orallı “Jeopolitical Overview From Turkey” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, İstanbul Arel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu “Türk ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 5. Oturumu

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Parlak’ın oturum başkanlığında gerçekleşen,”Yerelden Küresele: Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı kongremizin 5. oturumunda ilk olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yaşar Sarı “Türkiye’nin Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Dış Politikası” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Taşkent Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Doster “Türk Dünyası, Avrasya’da ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6. Oturumu

İkinci günün ilk oturumu, oturum Başkanlığını da yapan, Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ekrem KALAN’ın, “TÜRKİYE İLE TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNDE MOĞOLİSTAN’IN YERİ VE İLİŞKİLERİN GELECEĞİNE YÖNELİK YENİ PERSPEKTİFLER” konulu sunumu ile başladı. Ardından Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeki SEVEROĞLU, “KIRGIZİSTANDA SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT VE TÜRKİYE İLE BENZEŞEN NOKTALAR” başlığıyla sunumunu yaptı. Sonrasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden Dr. Öğr. ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 7. Oturumu

Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Burak Hamza ERYİĞİT’in başkanlığında başlayan 7. Oturumun ilk sunumunu, Bakü Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevinç RUİNTAN, “ERMENİSTAN’IN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’A KARŞI TUTUMU” konusuyla gerçekleştirdi. Akabinde Ankara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERDEM, Arş. Gör. Ahmet AKÇAM ile hazırlamış olduğu, “ERMENİ AÇILIMI’NIN TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 8. Oturumu

8. oturum Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gözde RAMAZANOĞLU’nun başkanlığında başladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL, ilk konuşmacı olarak, “AVRASYA’NIN DEĞİŞEN JEOPOLİTİĞİNDE TÜRK DÜNYASI VE TÜRKİYE: NASIL BİR GELECEK?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER, “TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDA ÇEVRE VE KENT KÜLTÜRÜ UNSURLARI konulu bildirisini sundu. ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 9. Oturumu

TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 9. Oturumu, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan YEŞİLOT başkanlığında, kendisinin hazırlamış olduğu “TARİHİ DÜŞMANDAN DOST OLUR MU? (Türk – Rus İlişkilerinin Geleceği)” sunumu ile başladı. Ardından Kazan Federal Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlsur NAFİKOV, “MÜSLÜMAN-ORTODOKS ÇOĞUNLUĞU ORTAMINDA İDİL-URAL BÖLGESİNDE DİN-DEVLET İLİŞKİLERİNN GELİŞİMİ” konusunu dinleyicilerle paylaştı. Sonrasında Kazan Federal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elmira ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 10. Oturumu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK’ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongrenin 5. oturumunda öncelikle Prof. Dr. ÇAKMAK “AKDENİZ İÇİN BİRLİK VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Marmara Üniversitesi’nden Ömer ÇAKIR, Dr. Öğr. Üyesi Arzu AL ile hazırlamış olduğu, “2023 YOLUNDA TÜRKİYE – TÜRKİ CUMHURİYETLER İLİŞKİLERİNDE SİYASAL BİRLİKTELİK VE KALKINMA AÇISINDAN STRATEJİK TEMEL FIRSATLAR VE ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 11. Oturumu

Kongrenin 11. Oturumu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER’in başkanlığında, Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gözde RAMAZANOĞLU’nun “TÜRK KÜLTÜRÜNÜN SÜREKLİLİĞİNİ MİMARİ ESERLER ÜZERİNDEN OKUMAK” konulu bildirisiyle başladı. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Gülbeyaz KARAKUŞ, “TÜRK-SİYASİ DÜŞÜNCESİNDE MEŞRÛİYET KAYNAĞI OLARAK MÂTURÎDÎLİK” konulu bildiri sunumunu gerçekleştirdi. Sonrasında Hazar Üniversitesi’nden Dr. Telman NUSRETOĞLU “YÜZ YILLIK EMANET: KAFKAS İSLAM ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 12. Oturumu

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cezmi ERASLAN’ın başkanlığında başlayan 12. oturumun ilk bildirisini “ATATÜRK’ÜN TÜRK DÜNYASI MESELELERİNE BAKIŞI” başlığıyla Prof. Dr. Cezmi ERASLAN sundu. Ardından İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Olga RADOVA, “GAGAUZ TÜRKLERİNİN TARİHİ VE ONLARIN KÜLTÜR MİRASLARI: BALKAN YARIMADASI’NDA, BUCAK’TA VE DİĞER YERLERDE” başlığıyla sunumunu gerçekleştirdi. Sonrasında İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman BALKANLI, “GAGAUZ ETNOSU ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 13. Oturumu

Kongrenin 13. oturumu, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER’in başkanlığında başladı. İlk bildiri sunumunu da yapan SÜMER, “YABANCI SERMAYE GİRİŞİ VE DIŞ TİCARET AÇISINDAN TÜRK CUMHURİYETLERİNİN SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ” üzerine konuştu. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hilal YILDIRIR KESER, Doç. Dr. Sema AY ve Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÇETİN ile hazırlamış olduğu “TRACECA ÜLKELERİNDE KARAYOLU ALTYAPISININ ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 14. Oturumu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ’ın başkanlığında başlayan 14. Oturumun ilk sunumunu Arş. Gör. Taylan ŞENGÜL gerçekleştirdi. ŞENGÜL, Dr. Öğr. Üyesi M. Nazan ARSLANEL ve Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ ile hazırlamış olduğu bildirisini “MERKEZ ÇEVRE İLİŞKİSİNDE MERKEZİN TÜRDEŞLİĞİ” başlığıyla sundu. Ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR, “TÜRK SİYASİ KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA HÜKÜMET SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME” ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 15. Oturumu

Kongrenin 15 oturumu, oturum başkanlığını da yapan, Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ’ın “TÜRK HUKUK TARİHİNİN KIRILMA NOKTALARI” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elif Karakurt TOSUN, “TÜRK BAŞKENTLERİNDEKİ YÖNETSEL SİSTEMİN VE KÜLTÜREL YAPININ ANALİZİ” başlıklı sunumunu yaptı. Sonrasında İstinye Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ceren Ece GÖCEN, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Meral BALCI ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 16. Oturumu

Kapanış öncesi son oturum, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL başkanlığında gerçekleşti. Oturum, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Arş. Gör. Muhammed ÇELİK’in, Prof. Dr. Mehmet YÜCE ve Öğr. Gör. Neslihan KIZILER hazırlamış olduğu “DIŞ TİCARET EKSENİNDE TÜRKİYE’NİN TÜRK CUMKURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlıklı bildiri sunumuyla başladı. Ardından Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak DARICILI, “TÜRKİYE-AZERBAYCAN ARASINDAKİ ASKERİ ... Devamını Oku »

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Kapanış Oturumu

TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Kapanış Oturumu Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL’ın kongre hakkında değerlendirmeleri ile başladı.  TESAM’a ve TESAM genel başkanı M. İlyas BOZKURT’a teşekkürlerini bildiren Topsakal, kongrenin önemine dikkat çekerek burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ardından değerlendirmelerini yapmak üzere Marmara Üniversitesi’nden Dr. Arzu Al kürsüye çıktı. Türkiye ve Türk Dünyası’nın ne derece önemli olduğunun, kongre ... Devamını Oku »

tr_TR