Anasayfa » Oturumlar » III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6. Oturumu
III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6. Oturumu

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6. Oturumu

İkinci günün ilk oturumu, oturum Başkanlığını da yapan, Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ekrem KALAN’ın, “TÜRKİYE İLE TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNDE MOĞOLİSTAN’IN YERİ VE İLİŞKİLERİN GELECEĞİNE YÖNELİK YENİ PERSPEKTİFLER” konulu sunumu ile başladı. Ardından Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeki SEVEROĞLU, “KIRGIZİSTANDA SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT VE TÜRKİYE İLE BENZEŞEN NOKTALAR” başlığıyla sunumunu yaptı. Sonrasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nurşat BİÇER ve Öğr. Gör. Yakup ALAN” birlikte hazırlamış oldukları “TÜRK SOYLULARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ” isimli çalışmayı dinleyicilerle paylaştılar. Oturumun sonunda Doç. Dr. Ekrem KALAN, konuşmacılara katılım belgelerini takdim etti.

tr_TR