Anasayfa » Haberler » TESAM 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Sosyal Bilimlerin Gözüyle “TEKNOLOJİ DEVRİMİ” Geniş Katılımla Gerçekleşti
TESAM 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Sosyal Bilimlerin Gözüyle “TEKNOLOJİ DEVRİMİ” Geniş Katılımla Gerçekleşti

TESAM 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Sosyal Bilimlerin Gözüyle “TEKNOLOJİ DEVRİMİ” Geniş Katılımla Gerçekleşti

Bu sene altıncısı düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 7-8-9 Aralık 2022 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapıldı. Sosyal Bilimlerin Gözüyle Teknoloji Devrimi başlığıyla düzenlenen kongrede 2 oturum yüz yüze, 16 oturum online şeklinde gerçekleşti. Birçok ülkeden 107 akademisyen ve araştırmacı sunumları ile katkıda bulundu. Kongrede Teknoloji Devriminin ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi ve şehircilik alanlarına etkileri ve gelecek projeksiyonları ele alındı.
Açılış Konuşmalarını TESAM Genel Başkan Yrd. Dr. Yıldırım Deniz gerçekleştirdi.
Akabinde Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Arzu Al konuşmalarını gerçekleştirdi.
Ardından protokol konuşmalarını yapmak üzere TESİAD Genel Başkan Yrd. Halil İbrahim Yılmaz’a söz devredildi.
Ardından TESAM ve TESİAD Genel Başkanı Dr. İlyas BOZKURT protokol konuşmalarını ve “Dijitalleşmenin Ekonomiye Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

1. Oturum
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel BOZKURT’un başkanlığında gerçekleşen oturumda
Prof. Dr. Hasan KÖNİ, “Yeni Teknolojilerin Sosyal Bilimlere Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Talat CANBOLAT, “Teknoloji Devriminin İş Hukukuna Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN “Teknoloji Çağında Politik Psikoloji” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Hasan BACANLI “Teknolojinin Eğitime Yansımaları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

                   

2. Oturum
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu AL başkanlığında gerçekleşen oturumda
Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı “İstihbaratın Geleceğinde Teknoloji” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI “Terörle Mücadelede Değişen Teknoloji Kabiliyeti” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT “Kamu Yönetimi Alanında Gelişen Teknolojilerin Ortaya Koyduğu Değişim: Merkez-Yerel İkileminde Değerlendirme” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici “Sosyal Medya İçerik Sağlayıcıların Rolü” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

3. Oturum
İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aslan başkanlığında gerçekleşen oturumda
Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Seniha DAL, “.tr” Uzantılı Alan Adı Uyuşmazlıkları ve Uyuşmalık Çözüm Mekanizması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Fehmi SKENDER “Veri Görselleştirme Araçlarının Önemi, Özellikleri ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Marmara Üniversitesi’nden Y.L. Öğrencisi Aybaniz SHAHMAROVA ve Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA “İnsan Haklarının Korunmasında Teknoloji’nin Olumlu Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Volkan ASLAN “Sosyal Medya İçeriklerine Yönelik Müdahalelere Karşı Özgün Bir İtiraz Mekanizması: Meta Gözetim Kurulu” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

4. Oturum
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meral Balcı başkanlığında gerçekleşen oturumda  
Uludağ Üniversitesi Dr. Öğrencisi Selime Karakuş “Dijitalleşmenin Diplomasiye Etkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Üniversitesi’nden Arş. Gör. Mehmet Mert Çam, Yl. Öğrencileri Mehmet Tarık Copur ve Yusuf Ensar Yaman “Yapay Zekanın İç ve Dış Siyasete Etkisi “başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adil Akıncı ve Yl. Öğrencisi Selim Talha Sevinç “Dijitalleşme ve Propaganda: Filistin ve İsrail Örneği” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meral Balcı ve Yl. Öğrencisi Berfin Akdeniz Zeren  “Yeni Nesil Diplomasi: Dijital Diplomasi’nin Geleceği” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

5. Oturum
Doç. Dr. Şenol Baştürk başkanlığında gerçekleşen 5. Oturumda
Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ömer Faruk Rençber, Doç. Dr. Mehmet Aytekin ve Eda Dalbudak “Hanehalklarının Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Göre Kümelenmesi: Türkiye Örneği” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yelda Özen ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Arş. Gör. Esra Aslan “Sosyolojinin Yeni İnceleme Alanı: Yapay Zekâ ve Toplumsal Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Adıyaman Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Muhammet Çevik “Teknoloji Devriminin Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından Dr. Nilgün Özcan “Dijital Kültürün İnsan Tezahürü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Erciyes Üniversitesi’nden Dr. Öğrencisi Hatice Bilek “Dijital Kültürlenme Çağında Öteki ve Şiddet Problemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

6. Oturum
Prof. Dr. Berat Bir başkanlığında gerçekleşen oturumda
Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Berat Bir “Dijitalleşme ve Kariyer Yönetimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Yaşar Akça “İşletmelerde Yenilik Süreci ve Yönetimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Başcı ve Uzman Begüm Eti “Influencer (Etkileyici) Pazarlamada Etkileyicinin Güvenilirliği ve Etkileyiciyle Kurulan Parasosyal Etkileşimin Tüketicinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
İstanbul Medipol Üniversitesi Dr. Gökhan Alpman “Leadership in the Digital Age” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Marmara Üniversitesi Dr. Öğrencisi Burcu Özdil Akman “Dijital Ekonomi Denkleminde Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulaması: Yetenek Yönetimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

7. Oturum
Prof. Dr. Bekir Parlak başkanlığında gerçekleşen 7. Oturumda
Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Parlak ve Sedat Yalçın “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ile Kent Vizyonu İlişkisine Bursa Örneğinden Bakmak: Bursa 2023 Kent Vizyonu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Dr. Meryem Arslan “Yerel Yönetimler ve Dijitalleşme: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Marmara Belediyeler Birliği’nden Dr. İskender Güneş “Teknoloji Devriminin Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Akıllı Şehircilik Uygulamalarının Türkiye’deki Belediyecilik Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nahide Işıl Çetinkaya İstikbal ve Sağlık Bilimler Üniversitesi’nden Öğr. Üyesi Ahmet Kazancı “Sosyal Hizmet Başvurularında Belediyelerin Dijitalleşmesi: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Pendik Belediyesi’nden Dr. Kemal Kaya “Hızlı Kentleşme Sürecinde Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

8. Oturum
Doç. Dr. Mehmet Emin Erendor başkanlığında gerçekleşen 8. Oturumda
Doç. Dr. Emre Çıtak, “Web 2.0’dan 3.0’a Geçişte Güvenliği Anlamak: Terör Örgütlerinin Metaverse Olanaklarını Kullanma İhtimalinin Değerlendirilmesi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Mehmet Emin Erendor, “Özbekistan’ın Siber Güvenlik Politikası” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Yl. Öğrencisi Elife Beyza Kaplan ve Doç. Dr. Hakan Arıdemir, “Uluslararası İlişkilerde Realist Dönüşüm: Teknoloji ve Siber Güvenlik” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Yl. Öğrencisi Buğçe Soysal ve Doç. Dr. Arzu Al, “Küreselleşen Dünyada Değişen Terörizm ve Siber Güvenlik Algısı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

9. Oturum
Doç. Dr. Arzu Al başkanlığında gerçekleşen 9. Oturumda
Doç. Dr. Altay İsmayılov ve Asistan Ayten Abdinova “Covid -19 Sürecinin E-Ticarete Etkisi: Çin, Amerika ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Gelişmekte Olan Ülkeler Bakımından Bir Değerlendirme” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğrencisi Yusuf Girayalp Atan, “Yapay Zekâ Teknolojisi Destekli Geliştirilen Savunma Sanayi Ürünlerinin Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerine Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Yl. Öğrencisi Ali Emre Yıldırım ve Doç. Dr. Hakan Arıdemir, “Robot Ekonomisi: Yeni Bir Sermaye Üzerine” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğrencisi Elnur Musayev ve Doç. Dr. Arzu Al, “Küresel Enerji Güvenliği Sorununda Rusyanın Denge Siyaseti” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Gör. Alikberov Eduard ve Doç. Dr. Khabibulana Elmira “Çin ekonomisi ve Toplumunda Dijitalleşme” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

10. Oturum
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Münyas başkanlığında gerçekleşen 10. Oturumda
İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Hızıroğlu Aygün “Covid-19, Internet Infrastructure and Work” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Safa Arslan Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet Güney “Use and Inovation of Green Information Tecnology at Frims in Turkey’s Tecnology Development Zones” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Eğitmen Neşegül Dikkanoğlu “Türkiye’de Kobi Girişimciliği ve Katılım Bankaları Destekleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi
İstabul Üniversitesi Dr. Öğrencisi (TESAM) Muhammet Aydoğan “Gelişen Ekonomilerde Erken Sanayisizleşme” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi  
İstanbul Üniversitesi Dr. Öğrencisi Deniz İstikbal “Beşinci Sanayi Devrimi ve Ekonomik Büyüme” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

11. Oturum
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Erdal Okutan başkanlığında gerçekleşen 11. Oturumda
Prof. Dr. Elif Ekin Akşit ve Dr. Hulusi Ertuğrul Umudum “Metnin Dijitalleşmesi, Sayısal Olanın Metin-İçiliği” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Elif Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Mustafa Kaya “The (un)seen İnfluence of S-IoT on the Political Economic Decisions” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Aykut Karahan “Siyasal Varlıktan Dijital Veriye İnsanın Politik Failliği Üzerine Deneme” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğrencisi Nurmyrat Mommayev ve Doç. Dr. Arzu Al “Gözetimin Çekiciliği: Teknoloji Demokrasi İlişkisi: Yapay Zeka Demokrasi İçin Tehdit Mi?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğrencisi Ömer Çakır “Çıkar ve Baskı Gruplarının Kamu Politikası Süreçlerinde Dijital Propaganda Faaliyetleri: Covid-19 Pandemi Örneği” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

12. Oturum
Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici başkanlığında gerçekleşen 12. Oturumda
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği’nden Bil. Müh. Hüseyin MERT, “Güncel Mevzuata Göre Finans Kuruluşlarında Uygulanması Gereken BT Pratikleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği’nden Av. Bahar ÖTE “Finansal Teknolojilerin Gelişimi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği’nden Av. Raci Çetin YÜKSEKBAŞ “Kripto Paraların Borçlar Kanunu Kapsamında İfa İkamesi Olarak Kullanılması” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği’nden Av. Ayşegül YAZAR “Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Çerezler ve Açık Rıza” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

13. Oturum
Doç. Dr. Arzu Al başkanlığında gerçekleşen 13. Oturumda
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) genel sekreter Hilal Numanoğlu açılık konuşmasını gerçekleştirdi.
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir “Dijital Döngüsel Ekonomi ve Yapay Zeka” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcısı Dr. M. Umut Demirezen “Yeni Nesil Yapay Zeka Sistemleri: Neuromorphic Sistemler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç “Yapay Zeka ve Ekonomi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

14. Oturum
Doç. Dr. Meral Balcı başkanlığında gerçekleşen 14. Oturumda
Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları ve Yl. Öğrencisi Kristal Avşaroğlu “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitabına Kazandırılan Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Arzu Al ve Dr. Öğrencisi Lamia Harrouche “Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Muhammet Avaroğulları ve Yl. Öğrencisi Yusuf Arslan “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oyunlaştırmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Gör. Sıla Mutlu “Multimeyda ve Dijital Medya Destekli Çevirim İçi Yabancı Dil Eğitimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Arş. Gör. Adil Koyuncu ” Dijitalleşen Dünyada Antik Yunan’dan Günümüze Mantık Eğitiminin Serüveni” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Drs. Veyis Güngör “Batı’da Teknolojinin Egemenliği ve Yaşam Felsefesini Kaybeden Gençlik” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

15. Oturum
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın başkanlığında gerçekleşen oturumda
15. Oturumda Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kadri Kaan Renda “Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Gücün Farklı Formlarının Yeniden Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğrencisi Yasir Rashid “Taliban’ın Afganistandaki Yönetimi ve Orta Asyaya Yönelik Güvenlik Tehditleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Arş. Gör. Yücel Baştan “Twitter’da Hibrit Savaşın Aracı Olarak Dezenformasyon: Twitter Platform Mimarisi Üzerine İnceleme” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İskender Karakaya “İlkeli Realizm-Liberal Uluslararası Düzen Tartışması Ekseninde Trump Dönemi ABD Dış Politikası” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

16. Oturum
Doç. Dr. Hakan Arıdemir başkanlığında gerçekleşen 16. Oturumda
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aslan “Silikon Kalkanını Delmek: Yarıiletken Endüstrisindeki Güncel Gelişmeler ve Tayvan’a Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ertuğrul Umudum “İktidarın “Ötekisinin”, Teknolojinin “Kendisinin” Yapıbozumu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Üyesi Halide Özüdoğru Erdoğan “Dijitalleşme İle Artan Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve İslam Karşıtlığının Medya Temsilleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğrencisi Atilla Can Ekici “Video Konferansların Uluslararası İlişkilere Etkisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Doç. Dr. İlsur Nafikov “Avrasyacılık ve ‘Ortak Yaşam Çevresi’: Kimlik Meselesinden Bölgesel Güvenlik Konseptine Açılan Yol” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

17. Oturum
Dr. Öğr. Üyesi Betül Ayça başkanlığında gerçekleşen 17. Oturumda
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. F.Pınar Acar ve Dr. Öğrencisi Ömer Çağrı Özdemir  “Perception of Financial Technologies in Turkish SMEs and Policy Recommendations to Manage Adoption of Financial Technologies in SMEs” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Mortaza Ojaghlou “The Impact of COVID19 on International Trade: The Case of The EU27 and Turkey” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
STIA Abdul Haris Üniversitesi ’nden Prof. Dr. Ismail Suardi Wekke “Muslim and Its Commitment to STEM Education of Indonesia” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Trakya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Betül Ayça “Digitalization, Z generation and Entrepreneurship” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.Azerbaijan State University of Economics’den Dr. Javid Suleymanli “Product and Loan Searches during a Period of Exchange Rate Shock: Evidence from Turkey Using Google Trends Data” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

18. Oturum
Öğr. Gör. Dr. Hasan Hakses başkanlığında gerçekleşen oturumda
Dr. Öğr. Gör. Hasan Hakses “Sağlık Diplomasisinde Dijital Dönüşüm” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Uzman Muhammed Emre Çayır “Dış Ticarette Dijital Dönüşüm: Kripto Paranın Dış Ticarette Kullanımı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Dr. Öğrencisi Adil Sinan Sevimli “Metaverse ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Uyum ve Dönüşüm” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Araştırmacı Muhammed Murat Arslan “Diplomasinin Yeni Alanı Olarak Metaverse: Olası Etkiler, Fırsatlar ve Riskler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Bu oturumla birlikte TESAM VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sona erdi.

tr_TR