Anasayfa » Yüksek İstişare Heyeti

Yüksek İstişare Heyeti

Prof. Dr. Hasan KÖNİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Başkanı

1946 yılında İstanbul’da doğan Köni Saint Joseph lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede ve Michigan State Üniversitesinde lisansüstü ve doktora üstü çalışmalar yaptı. 1982 yılında California Üniversitesi, Santa Cruz’da ve 1990-91 yılında Washington, John Hopkinks Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Uzun yıllar Dışişleri bakanlığında danışmanlık yaptı.

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku ABD Başkanılığı, TESAM Yüksek İstişare Heyeti Başkanlığı yapmaktadır.Uluslararası Hukuk, Türk Dış ve İç Politikası üzerine, uluslararası güncel konularda yayınlanmış altmışa yakın makalesi ve yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

1984 yılında Uludağ Üniversitesi’nden lisans derecesini aldı. 1986 yılında “Türkiye’nin sosyal değişme sürecinde sivil bürokrasi (1923-1960)” adlı tezi ile yüksek lisans, 1991 yılında da “Avrupa Birliği: İşçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamuoyunun tutumu açısından incelenmesi” adlı tezini savunarak doktora derecesini aldı. 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı kamu görevine European University Institute (1988-1989), HTIEI Bakü (1996), The London School of Economics and Political Sciences (2002), James Cook  University(2005-2006), Washington State University (2008) gibi bir çok farklı üniversitede misafir araştırmacı, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak devam etti.

2010 yılında profesör ünvanını alan Bozkurt, İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanları; çalışma sosyolojisi, değerler, küreselleşme, ekonomik sosyoloji, girişimcilik ve araştırma yöntemleridir.

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 27 Nisan 1965, Van doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına 1987 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini, 1988 yılında “Modern Uygur Türkçesinde Fiil” adlı tezle tamamladı. 1995 yılında hazırladığı “Uygur Şairi Abdurrahim Ötkür’ün Şiirleri-Metin-Aktarma-İnceleme” adlı tezle doktor oldu.

1996 yılında görev yaptığı bölümün Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1998 yılında Kuzey Batı (Kıpçak) Grubu Türk lehçeleri alanındaki çalışmasıyla doçent oldu. 2002-03 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doçent olarak, Türk Dili, Kuzey Batı (Kıpçak) Grubu Türk lehçeleri, Kırgız ve Uygur Türkçeleri üzerine çalışmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Bekir PARLAK (Bursa Uludağ Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

Bekir Parlak,  Uludağ Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Parlak, lisans eğitimini ve sonrasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında tamamlamıştır. Akademik çalışmaları ve ders içerikleri genellikle kamu politikaları, yerel yönetimler, siyaset bilimi teorileri ve yönetim bilimleri konularında yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Arzu AL (Marmara Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi/Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yapmış, “1958-1979 yılları arasında Irak’ta yapılan hükümet darbelerinin Türkiye’deki yankıları” başlıklı tezini savunarak 2008 yılında mezun olmuştur. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman programında tamamlamış ve “Finansal krizin işletmelerde muhasebe sistemi üzerine etkileri” başlıklı tezi ile hem Türkiye’deki hem de dünyadaki finansal krizleri incelemiştir.

Akademik hayatı boyunca özellikle uluslararası politik ekonomi, endüstri 4.0 ve yapay zeka, petrol boru hatları ve enerji bağımlılığı, yeni küreselleşme, politik risk, siyasal istikrar ve ekonomik kalkınma ikilisi, Balkanlar, uluslararası ticaret ve üretim, Kıbrıs, Karadeniz ve bölgeselleşme, güvenlik ve küresel yönetişim gibi konularda çalışmalar yapmıştır.

Ayrıca 2015 yılında Marmara Üniversitesi/Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı Başkanı olan Arzu AL; 2017 yılında Marmara Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölüm Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2019 yılında Doçent olmuştur.

Doç. Dr. Levent Ersin ORALLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

2002 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi yüksek lisans, 2004-2010 yılları arasında da Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Kopenhag Üniversitesinde (University of Copenhagen) bilimsel çalışmalar yürüttü. 2005 yılında Gazi Üniversitesi’nde akademik hayatına başladı.

2010 yılında Doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli kitap ve dergilerde Kamu Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türk dış politikası, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Levent Ersin Orallı, çok sayıda televizyon ve radyo programında güncel hukuksal ve siyasi süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Levent Ersin Orallı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak  devam etmektedir. İngilizce ve Danca bilmektedir.

Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER (Marmara Üniversitesi)
Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Görevlendirmeler ile başka fakülte ve enstitülerde de ders vermektedir. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunudur. Uluslararası hukuka ilişkin üç bilimsel kitabı ve Türkçe, Fransızca ya da İngilizce dillerinde hakemli ulusal ve uluslararası yayın da yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.

tr_TR