Anasayfa » Rapor » TESAM Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Geleceği Raporu
TESAM Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Geleceği Raporu

TESAM Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Geleceği Raporu

Günümüz dünyasında dünyaya yön veren ülkelerin “Birleşik Devletler” modeline uygun bir şekilde bir araya gelerek güçlü ve büyük birlikler haline geldiğini görmekteyiz. 50 eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devleti, 28 devletten oluşan Avrupa Birliği, 34 idari bölgeden (23 eyalet ve 11 eyalet düzeyinde idari bölge) oluşan Çin Halk Cumhuriyeti ve 85 federal bölgeden oluşan Rusya Federasyonu buna en güzel örnektir.
Bir birlik çatısı altında toplanan devletlerin güçlendiği ve yönetici konuma geldiği, yalnız hareket eden devletlerin ise küçüldüğü ve bu sayede daha kolay idare edildiği bir dünya düzenini hep beraber görmekteyiz. Afrika kıtasındaki 54 devlet ve Orta Doğu’da yer alan 23 devlet bunu en güzel örneğidir. İşte böylesi bir dünyada Türk devletlerinin önünde iki seçenek bulunmaktadır. İlk seçenek bir birlik oluşturarak nüfusu, yüzölçümünü, ekonomiyi büyütmek ve bu dünyada “ben de varım” demek; ikinci seçenek ise yeryüzündeki toplam nüfusu 300 milyon olan kalabalık bir millet olmasına rağmen Türk Dünyası’nın parçalanıp un ufak olması ve yönetilen konumda olmaya devam etmesidir.
TESAM olarak özellikle son dönemde ihmal edilen bir alan olan Türk Dünyası üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Türkiye – Türk Dünyası İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını başlıklı kongremiz, düzenlediğimiz konferanslar, paneller, akademi okulları ve hazırladığımız raporlar ve analizler ile konunun önemini hatırlatmak ve konuyu ülke gündemine taşımak amacındayız.

TESAM olarak hazırlağımız bu rapor, 11 Ekim 2018 yılında yapılan ve alanında uzman 24 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye – Türk Dünyası İlişkilerinin Geleceği” başlıklı çalıştayın sonuç raporudur.

tr_TR