Anasayfa » Rapor » TESAM Selefilik Raporu
TESAM Selefilik Raporu

TESAM Selefilik Raporu

Dünya üzerinde yaşayan Müslümanlara bakıldığında, bu Müslümanların büyük bir kısmının barışı, merhameti, hoşgörüyü esas alan; akla, mantığa, bilime değer veren insanlar olduğunu görürken; diğer bir kısmının ise daha tutucu, yeniliğe kapalı, akla ve bilime mesafeli olduğu görülür. Ancak bir grup daha vardır ki, bunlar sadece akla ve bilime kapalı ve aşırı tutucu bir grup olmaktan öte, aynı zamanda da şiddete meyilli ve din ile savaşı, silahı, öldürmeyi özdeşleştiren bir yapıya sahiptir. Bu üçüncü grup dünya üzerinde “Selefiler” olarak tanımlanan bir gruptur ki, bu akımın oluşumunun felsefi altyapısını ve tarihsel sürecini anlamadan bugün gelinen noktayı izah etmek imkansızdır.

Bu çalışmanın amacı, Selefiliğin teknik ve akademik kapsamını izah etmek suretiyle, tarihsel süreç içerisinde Selefiliğin günümüze kadar nasıl ulaştığını anlatmaktır. Çalışmada öncelikle Selefiliğin ortaya çıkışı ve felsefi altyapısı anlatılacak, ardından Selefiliğin şekillenmesinde etkili olan alimler ele alınacak ve son olarak da günümüzdeki Selefi mezhepler ele alınacaktır.

PDF

tr_TR