Anasayfa » Haberler » TESAM Türk Dünyası Yaz Okulu programı 1-25 Ağustos 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleşti.
TESAM Türk Dünyası Yaz Okulu programı 1-25 Ağustos 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası Yaz Okulu programı 1-25 Ağustos 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleşti.

 

“Türk Dünyası” konulu TESAM Yaz Okulu Programı, farklı üniversitelerden Akademisyenlerin katılımıyla 1-25 Ağustos 2023 tarihlerinde online ortamda gerçekleştirildi. Birçok başvuru arasından seçilen 84 öğrenci TESAM Yaz Okulu Programına katıldı.

 

Akademide birbirinden değerli akademisyen ve araştırmacılar;  Dr. İlyas Bozkurt, Prof. Dr. Hasan Köni,  Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Doç. Dr. İlsur Nafikov, İlhami Durmuş, Prof. Dr. Kürşat Yıldırım, Prof. Dr. Mehmet Yüce, Doç. Dr. Furkan Kaya, Prof. Dr. Dinçer Koç, Doç. Dr. Oktay Özgül, Dr. Öğr. Üyesi Murat Jane, Prof. Dr. Haydar Çakmak, Drs. Veyis Güngör, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Prof.Dr. Hülya Çengel Kasapoğlu,  Prof. Dr. Kemal Özcan, Prof. Dr. Burak Küntay, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu,  Prof. Dr. Okan Yeşilot , Doç. Dr. Zeki Severoğlu ,Doç. Dr. Kader Özlem, Doç. Dr. Mehmet emin Erendor, Doç Dr. Hakan Arıdemir, Dr. Öğr. Üyesi Müge Yüce, Doç. Dr. Arzu Al, Doç. Dr. Levent Ersin Orallı , Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Erdoğan Saraç  sunumları ile katkı sağladı.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun ilk dersi TESAM Genel Başkanı Dr. M. İlyas Bozkurt hocamızın “Türk Dünyasının Önemi” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun ikinci dersi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur hocamızın “Dünya Kavramı ve Türk Dünyası” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun üçüncü dersi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu’nun “Yeni Dünya Düzeni ve Büyük Güçler arası rekabet” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

 

Programımızın dördüncü dersi Doç. Dr. İlsur Nafikov’un “Rusya’daki Türkler” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

Programımızın beşinci dersi Prof. Dr. İlhami Durmuş’un “Bozkır Kavimleri” başlıklı sunumu ile gerçekleşti..

 

 

Programımızın  altıncı dersi Prof. Dr. Kürşat Yıldırım’ın “Türk Dünyası ve Çin” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yedinci  dersi Prof. Dr. Mehmet Yüce’nin “Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” başlıklı sunumu  ile gerçekleşti.

 

Programımızın sekizinci dersi Doç. Dr. Furkan Kaya’nın “Yeni Küresel Güvenlik Terazisinde Türkiye’nin Jeopolitik Önemi” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

Programımızın dokuzuncu dersi Prof. Dr. Dinçer Koç’un “Türk Dünyasının Dünü Bugünü Yarını ” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

Türk Dünyası Yaz Okulu Programımızın onuncu  dersi Doç. Dr. Oktay Özgül’ün “Eski Çağdan Günümüze Türk Dünyasının Tarihsel Coğrafyası” başlıklı sunumu ile gerçekleşti

Programımızın on birinci dersi Dr. Öğr. Üyesi Murat Jane’nin “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya Federasyonu – Türk Dünyası İlişkileri” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

Programımızın on ikinci dersi Prof. Dr. Haydar Çakmak’ın “Türkiye – Türk Dünyası İlişkileri” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun on üçüncü dersi Drs. Veyis Güngör’ün “Türk Cumhuriyetleri’nin Avrupa’daki Gönüllü Elçileri: Avrupa Türkleri” başlıklı sunumu ile gerçekleşti. 

 

 TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun on dördüncü dersi Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın “Türk Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı: Kazanımlar ve Gelecek Perspektifi ” başlıklı sunumu ile gerçekleşti. 

 

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun on beşinci dersi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın “Türk Dünyasını Birleştiren Bir Değer Olarak Müzik” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

 

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun on altıncı dersi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in “Günümüz Türk Dünyasında Dil ve Alfabe” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

 

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun on yedinci  dersi Prof. Dr. Kemal Özcan’ın “Kırım Türklerinin Bitmeyen Dramı” başlıklı sunumu ile  gerçekleşti.

 

 Yaz Okulu’nun on sekiz dersi Prof. Dr. Burak Küntay’ın “ABD’deki Türk Toplumunun Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi” başlıklı sunumu ile gerçekleşti

 

Yaz Okulu’nun on dokuzuncu dersi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu’nun “Türk Devlet Geleneği” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirminci dersi Prof. Dr. Hasan Köni’nin “Türk Milliyetçiliğinin Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

Yaz Okulu’nun yirmi birinci dersi Prof. Dr. Okan Yeşilot ‘un “Türk Birliğine Giden Süreçte Türk Birliği Teşkilatı” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi ikinci dersi Doç. Dr. Zeki Severoğlu’nun “Her Yönüyle Kırgızistan” başlıklı sunumu ile  gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi üçüncü dersi Doç. Dr. Kader Özlem’in “Türk Kamu Diplomasisi ve Balkan Türkleri” başlıklı sunumu ile gerçekleşti

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nda yirmi dördüncü dersi Doç. Dr. Mehmet Emin Erendor’un “Türk Dünyasında Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumu ile saat 18.00’da gerçekleşecektir.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi beşinci dersi Doç. Dr. Hakan Arıdemir ‘in “Türkiye-Özbekistan İlişkileri” başlıklı sunumu ile saat 19.00’da gerçekleşecektir.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi altıncı dersi Dr. Öğr. Üyesi Müge Yüce ‘nin “Çin Dış Politikasının Türk Dünyasına Etkisi” başlıklı sunumu ile saat 20.00’da gerçekleşecektir.

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi yedinci dersi Doç. Dr. Arzu Al’ın “Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi sekizinci dersi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı’nın “Türk Devletleri Teşkilatı ve Uluslarüstü Örgütlenme Yaklaşımı” başlıklı sunumu ile  gerçekleşti.

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun yirmi dokuzuncu dersi Prof. Dr. Aydın Topaloğlu’nun “Türk Dünyasında Din, Kültür ve Sanat” başlıklı sunumu ile  gerçekleşti.

 

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun otuzuncu dersi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın “Tarih Öncesinde Türkler ve Kökenleri” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

TESAM Türk Dünyası 2023 Yaz Okulu’nun son dersi Erdoğan Saraç’ın “Makedonyanın Dünü Bugünü” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

 

                     

 

 

tr_TR