Anasayfa » Ekonomi Akademisi 2023 » TESAM Ekonomi Akademisi 2023 “Sermaye Piyasalarına Yeniden Bakış”
TESAM Ekonomi Akademisi 2023 “Sermaye Piyasalarına Yeniden Bakış”

TESAM Ekonomi Akademisi 2023 “Sermaye Piyasalarına Yeniden Bakış”

Küreselleşen dünya ekonomisinde, 1980’li yıllardan sonra mal ve hizmet piyasalarında başlayan serbestleşme ve bütünleşme hareketlerindeki gelişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük ilerleme ve değişimlerin de etkisiyle, uluslararası ilişkilerin ve işlemlerin artmasına yol açmıştır. Bu kapsamda, özellikle sermaye hareketlerinin önündeki engellerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla finansal piyasa ve kurumların küresel anlamda etkileşimleri artmış, dünyada “küresel sermaye” olarak ifade edilen bir ortak kavram ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda gelişen ve işlem hacmi önemli ölçüde artan Türkiye sermaye piyasaları, Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasında doğrudan bir rekabet içinde bulunmakta ve bu alanda gelişimini hızla sürdürmeye devam etmektedir.

 

İktisat, sermaye piyasası, işletme öğrencilerine finans ve yatırım dünyasına dair temel bilgileri sunarak, sermaye piyasalarını anlama ve değerlendirme konusunda kapsamlı bir perspektif kazandırmayı amaçlayan TESAM Ekonomi Akademisi 30 Kasım & 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde TESAM Ataşehir Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin ilk dersi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul’un “Dijital Paranın Geleceği” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin ikinci dersi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zahide Ayyıldız Onaran’ın “Makroekonomik Göstergeler ve Savaş Ekonomisi” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin üçüncü dersi Lider Sancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Güler’in “Girişimcilik” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin ikinci gün ilk dersi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Demirbaş’ın “Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Sistemi” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin ikinci gün ikinci dersi İstanbul Okan Ünivetsitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turgay Münyas’ın “Finansal Piyasalar ve Ekonomik Özgürlükler” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin üçüncü gün ilk dersi Kıdemli İhracat Uzmanı Serhat Yıldırım ve Emre Memiş’in “Amazon’da Satış: Arbitraj ve Private Label” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin dördüncü gün birinci dersi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Alkan’ın “Borsayı Anlamak ve Yatırım Stratejileri” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

 

TESAM Ekonomi Akademisi’nin beşinci gün birinci dersi Bursa Uludağ Üniversite öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’ın “Krizlerin Finansal Piyasalara Etkisi” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

tr_TR