Anasayfa » Göç Sempozyumu » 6.OTURUM
6.OTURUM

6.OTURUM

Prof. Dr. Muammer DEMİREL’in oturum başkanlığında geçen oturumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN “I. Dünya Savaşı’nda Rus İşgaline Uğrayan Osmanlı Vilayetlerinden Kaçan Göçmenlerin Beslenme, Barınma Ve İstihdam Sorunları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal YAKUT “Yeni Türk Kimliğinin Oluşmasında Göç ve İskânın Etkisi” başlıklı sunumunu yaptı. Dicle Üniversitesi’nden Dr. Hakan ASAN ise “Güç Ve Güvenlik Bağlamında Osmanlı Muhacir İskân Siyaseti (1856-1912)” başlıklı sunumunu yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Volkan MARTTİN ise “Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’nde Göçe Dair İki Genel Müdürlüğün Yapı ve İşleyiş Bakımından Karşılaştırılması” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

alp_9697 alp_9702 alp_9749 alp_9760 alp_9773 alp_9799 alp_9958

tr_TR