Anasayfa » Ekonomi

Ekonomi

ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ

Halil İ. Yılmaz  21. yüzyılda dünya ekonomisinin baş aktörü ve itici gücü özel sektördür. Özel sektör bir yandan dünyayı değiştirirken diğer yandan da bu değişimleri takip etmekte, pek çok arayışa ve yeniliğe yönelmektedir. Bu dönemde kurumsallaşma, işletmeler için vazgeçilmez bir süreç halini almıştır. Kurumsallaşma; bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı ... Devamını Oku »

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Halil İ. Yılmaz Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2014 Yılı Bütçesi’ne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 2014 yılı bütçesini daha iyi analiz edebilmek için bu yazımda ekonomiyi genel başlıklarda değerlendirmek istiyorum. Bir sonraki yazımda ise 2014 yılı bütçesini yazacağım. Büyüme Öncelikle hükümetin geçtiğimiz yıl “yumuşak iniş” süreci olarak adlandırılan yeniden dengelenme sürecini iyi yönettiğini ifade edebiliriz. Bu ... Devamını Oku »

BÜTÇEYİ YÖNETEN DEVLETİ YÖNETİR

Hakan Kalkan Ülkemizin kamu borcu bugün itibariyle 561 milyar lira. Toplam kamu borcunun GSYİH’ya oranı %36. Bu oran, tehlike sınırı anlamına gelen %60 maastrich sınırının altında. Tabii, bu miktarlar 2001 yılı itibariyle böyle değildi. 2001 yılında devletin borcu 182 milyar lira idi. Ama o yıllarda milli hasılamız düşük olduğu için, bu miktarın milli hasılamıza oranı da %75 ... Devamını Oku »

2013 BÜTÇESİ VE VERGİDE ADALET!

Hakan Kalkan Bu günlerde 2013 bütçesi mecliste konuşuluyor. Bu yılki bütçe vergi geliri hedefi 318 milyar lira. Tabii, her bütçe ve vergi dönemlerinde gündeme gelen bir konudur, vergilerin halktan adil alınması ve dolaylı vergilerin çok aza indirilmesi. Bu yazımda bu konuya biraz değineceğim. Devletimizin vergi toplarken pek de adil davranmadığını-davranamadığını biliyoruz. Yani bazen zenginden de aynı alıyor, ... Devamını Oku »

“BANKALAR ÜRETİMDEN ZİYADE TÜKETİMİ FİNANSE EDİYOR”

Halil İ. Yılmaz “… 2001 krizi sonrası izlenen politikalar ile konut ve otomobil harcamalarını teşvik eden politikalar, tasarruf yerine tüketim yapma davranışını cazip hale getirmiştir. Bankacılık sektörünün fon kaynak maliyetinin düşük olması ve göreli olarak yine küresel likidite bolluğu nedeni ile yabancı para cinsinden fonlara yönelmesi bu eğilimin besleyicisi olmuştur. Yani hanehalkı artık bankaların pasif tarafı (fon ... Devamını Oku »

AVRUPA’NIN BANKALARLA İMTİHANI

Hakan Kalkan 13 aralık itibariyle bir araya gelen Avrupa Birliği devlet başkanları bizdeki BDDK benzeri bir kurumu Avrupa’da kurmaya karar verdiler. Bizde BDDK’nın işlevini 2000 yılından önce Merkez bankası yaparken, 2000 yılından itibaren BDDK kurularak o işlevler daha profesyonel ve bağımsız bir şekilde yürütülür hale geldi. Bu kurum bizim 1990’lı yıllarda yaşadığımız krizlerin bir meyvesidir. Bankaları bir ... Devamını Oku »

“PARAYI VEREN EMRİ VERİR”

Hakan Kalkan Son yıllarda, sanayi inkılabını başlatan, dünyaya modern ekonomiyi, bankayı, finansı öğreten Avrupa ve Amerika’nın ekonomik anlamda içler acısı halini ibretle izliyoruz. Bunlar içinde ihracatımızın %40’ını ihtiva etmesi hasebiyle Avrupa’nın hal-i pür melâli bizi biraz daha yakından ilgilendiriyor. Avrupa’da neler oluyor. Bunu biraz daha yakından inceleyelim. Bilindiği üzere, bazı Avrupa devletlerinin ülke borçları ve kamu borç ... Devamını Oku »

DENGELER DEĞİŞİYOR!

Halil İ. Yılmaz Son günlerde Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri iyi okuyup ufka baktığımızda, Türkiye adına geleceğe ilişkin çok daha umutlu şeyler söyleyebiliyoruz. İlk gelişmeden başlayalım. Avrupa’daki borç krizi artık bütün dünyayı tehdit eder hale geldi. IMF’nin kapısına yardım için önümüzdeki günlerde yeni ülkelerin dayanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu sebeple, krizdeki Avrupa’ya yardım ... Devamını Oku »

BİZİM DE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARIMIZ OLSA NASIL OLUR?

Hakan Kalkan Kredi derecelendirme kuruluşları, şirketlere, bankalara ve devletlere güvenirlilik notu veren kuruluşlardır. Bundan da amacı, elinde parası olan ve parasını bu sayılan unsurlara yatırmak isteyen veya borç vermek isteyenlere bir fikir vermektir. Yani paramı yatırsam oraya, acaba geri alabilir miyim, kâr edebilir miyim, sorusu hakkında bir fikir vermektir. Dolayısıyla, kredi kuruluşları, asıl olarak parası olanları ilgilendiren ... Devamını Oku »

EKONOMİK KRİZ ve TÜRKİYE

M.İlyas Bozkurt İnsan, gelişme kabiliyeti ile dünyaya gelmiştir ve gelişimin kaynağı hürriyettir. Eğer insanoğlu yeryüzüne gelişim için gönderilmemiş olsaydı, bu kadar kabiliyet verilmezdi. Dünyadaki ekonomik krizin sebepleri, sonuçları, Türkiye’ye etkileri ve çözüm önerileri Bildiğiniz gibi dünyada şu anda bir kriz var. Evvela dünyada yaşanan krizin ne olduğunun çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. İkinci aşamada ise, bu krizin ... Devamını Oku »

GLOBALLEŞME NEDİR ve ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ NELERDİR?

M. İlyas BOZKURT Rahmetli Özal 83’te başbakan oldu. 83–86 yılları arasında uyguladığı politikalarla Türkiye’yi dünya ekonomisine açtı. Ve biz de liberal ekonomiye geçtik ve böylece globalleşmenin etki alanına, frekans alanına girdik. Bu süreçte yerel şirketler, yerel marketler oluşmaya başladı. Eskiden mahalle bakkallarımız vardı. Her mahallede, her sokakta bir mahalle bakkalı olurdu. Evine giden adam, her türlü market ... Devamını Oku »

tr_TR