Anasayfa » Haberler » IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlere Yansımaları” Geniş Katılımla Gerçekleşti
IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlere Yansımaları” Geniş Katılımla Gerçekleşti

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlere Yansımaları” Geniş Katılımla Gerçekleşti

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Oturumları

İstanbul Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Galata Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve TEKNOMER’in ortaklığıyla 7-8 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşen ve COVİD 19 pandemi kısıtlamalarından dolayı online gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza bir çok ülkeden 75 akademisyen ve araştırmacı sunumları ile katkıda bulundu. Toplam 12 oturumda gerçekleşen programımızda başlıca Dijitalleşmenin Ekonomiye , Eğitime, İşletmelere, Sosyal Hayata, Diplomasiye etkileri tartışıldı.

Açılış Konuşmaları

“Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlere Yansımaları” başlıklı kongremizin açılış konuşmasını TESAM Genel Başkan Yrd. Yıldırım Deniz yaptı.

Akabinde TESAM Yüksek İstişare Heyeti Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ardından protokol konuşmalarını yapmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz TOMAR söz devredildi.

Ardından Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl HOCA protokol konuşmalarını gerçekleştirdi.

1.Oturum / Açılış Oturumu

Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hacer Tuğba EROĞLU’nin oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin açılış oturumunda öncelikle Doç. Dr. Arzu AL (Marmara Üniversitesi) ve Doktorant Ömer ÇAKIR (Yıldız Teknik Üniversitesi), “Pandemi Sürecinde ve Sonrasında Dünya Düzeninde Kamu Politikaları ve Güvenlikbaşlıklı sunumunu yaptı. ArdındanDr. Osman ŞEN (NATO-Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı), “Özbekistan’da Radikalleşme Süreçlerine Sosyal Medyanın Etkisi” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Araş. Gör. Dr.  Dilek DEDE (Istanbul University), “Algoritmaların Gölgesinde Bürokrasi: Bürokrasi Üzerine Eleştiriler” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Öğr. Gör. Eda TUTAK (Gümüşhane Üniversitesi), “Temsili Demokrasi’nin Dijitalleşmesi: Karar Alma Süreçlerinde Artan Kamuoyu Etkisi” konulu sunumunu yaptı.

2.Oturum

Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin DURU’nun başkanlığını ve Kamusal Alanda Dijitalleşme konu başlıklı 2. oturumun ilk konuşmasını “Merkezi ve Yerel Yönetimleri Kapsayan E-Devlet Uygulaması Olan Perakende Bilgi Sistemi Hakkında Bazı Tespitler” sunumuyla sundu. Ardından Dr. Emin GİTMEZ (İnönü Üniversitesi), Sosyal Yardım Sağlayan Kurumlarda Dijitalleşme” başlıklı bildirisi ile devam etti. Sonrasında Öğr. Gör. Ayşegül BERRAK KÖTEN (İstanbul Kültür Üniversitesi), “Türk Bankacılık Sektöründe Dijital Bankacılık Hizmetleri Açısından Müşteri Profilinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildirisini sundu. Ardından Arş. Gör. Tuncay ÇOLAK (Hacettepe Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SAYLAM (Hacettepe Üniversitesi), “Türk Kamu Yönetiminde Yeni Nesil Vatandaş-Devlet Etkileşim Aracı: Elektronik Vatandaş Katılımı” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından, Öğr. Gör. Eda TUTAK (Gümüşhane Üniversitesi), “E- Nabız Uygulamasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlişkisi” konulu sunumunu yaptı.

3.Oturum

Çankırı Karatekin Üniversitesi ’nden Doç.Dr. Barış ÖZTUNA’ nın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Ekonomiye Yansımaları konu başlıklı üçüncü oturumunda öncelikle Dr. Öğr. Üyesi Derya ALİMOĞLU YEMİŞCİ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), “Gelişen Teknolojinin İstihdama Etkileribaşlıklı sunumunu yaptı. ArdındanDr. Öğr. Üyesi LALE ASLAN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi), “Vergi Mükelleflerinin Vergi Kültürü ve Dijitalleşme Algısına İlişkin Keşif Çalışması: İstanbul İlinde Bir Uygulama” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Arş. Gör. Mahmure ERCAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), “Türk Bankacılık Sektörünün Dijitalleşmesinde Korona Virüs Pandemisinin Etkisi” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Arş. Gör. Rumeysa GEVHER (Selçuk Üniversitesi), “Dijital Dönüşümün Enerji Sektörüne Etkileri” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, Doktorant Necip Doruk AKBAKIN (Atatürk Üniversitesi) “Dijitalleşme ve Gelişen Yapay Zekâ Teknolojisi Çerçevesinde Temel Gelirin Önemi Üzerine Değerlendirme” başlıklı bildirisini sundu.

4.Oturum

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ’ nın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Eğitime Yansımaları konu başlıklı dördüncü oturumunda öncelikle Dr. LİNA KARABETYAN, “Akademisyenlerin Dijitalleşme Tutumunun Bireysel Performansa Etkisinde Teknolojiye Uyumun Aracı Rolübaşlıklı sunumunu yaptı. ArdındanArş. Gör. Bilge Nuran AYDOĞDU / 3.Sınıf Lisans Öğrencisi Meryem YILMAZ (Marmara Üniversitesi) “Psikolojide Yapay Zekanın Kullanımı” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Yüksek Lisans Öğrencisi Esranur ÖZIŞIK- Yüksek Lisans Öğrencisi Yunus BÜLBÜL- Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ERGEN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), “Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Matematik Öğretimine İlişkin Deneyimleri” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Doktorant DAULETBEK Aıdana (L. N. Gumılyov Eurasıan Natıonal Unıversıty), “Digital Transformation of Education ın Kazakhstan” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, Prof. Dr. Bekir PARLAK / Proje Uzmanı-Yüksek Lisans Öğrencisi Umut Berker SEVİLMİŞ (Bursa Uludağ Üniversitesi) “Türkiye’de Eğitimde Dijitalleşme ve Eğitim Politikalarına Yansıma” başlıklı bildirisini sundu.

5.Oturum

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan BACANLI’nın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşme ile Birlikte Yeni Eğitim Beceri Teknikleri konu başlıklı beşinci oturumunda öncelikle Arş. Gör. Seda ÖZLÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ve Sosyolog İleyda ŞEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) “Eğitimde Dijitalleşme Sonrası Öğrencileşen Kentsel Mekânlarda Yaşanan Değişimlerbaşlıklı sunumunu yaptı. ArdındanDr. Çağrı Hamdi ERDOĞAN (Millî Eğitim Bakanlığı) ve Prof. Dr. Ziya BAHADIR (Erciyes Üniversitesi) “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi” konulu bildirisini sundu.

6.Oturum

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Selma KILIÇ KIRILMAZ’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Yönetim-Organizasyona Yansımaları konu başlıklı altıncı oturumunda öncelikle Prof. Dr. Önder KUTLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, “Kriz Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde Kamu Politikası Süreçlerinin Değişimi” başlıklı sunumunu yaptı. ArdındanÖğr. Gör. Dr. Burcu TOSUN (Atılım Üniversitesi) “İnsan Kaynakları Yönetiminde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları” konulu bildirisini sundu. SonrasındaDr. Arzu UĞURLU KARA, “Yeni Normal Dijital Dönüşüm Döneminde Liderlik” başlıklı bildirisini sundu. ArdındanDr. Kezban TALAK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), “İşletmelerde Teknolojik Yönetimin Geleceği” konulu sunumunu yaptı. SonrasındaArş. Gör. Dr.  Ayşe ASLAN (Şırnak Üniversitesi) “Türkiye’ de Dijital Liderlik ve Teknoloji Liderliği Konularında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi” başlıklı bildirisini sundu. Son olarak Dr.Öğr.Üyesi Selma KILIÇ KIRILMAZ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Endüstri 4.0’ın İşletmelerin İş Süreçlerine ve Örgütsel Yapılarına Getirdiği Yenilikler” konulu bildirisini sundu.

7.Oturum

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR’ un oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Siber Güvenliğe Yansımaları konu başlıklı yedinci oturumunda öncelikle Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi) ve Öğr. Gör. Dr. Altınbek COLDOŞOV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi), “Teknoloji, Küreselleşme ve Siber Güvenlik” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Doktorant Elif Sercen NURCAN (Meiji Üniversitesi) “COVİD-19 Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik: Kuzeydoğu Asya’daki Stratejik Gelişmeler” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Erhan CANİKOĞLU (İstanbul Esenyurt University), “Gelişen Teknoloji ve Bilgi Güvenliği: Kamu Kurumlarında Tehditlere Karşı Farkındalığın Arttırılmasının Önemi” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Arş. Gör. Dr. Tolga ERDEM (Trakya Üniversitesi) ve Yüksek Lisans Öğrencisi Burak BULUT (Trakya Üniversitesi), “21. Yüzyılda Yumuşak Güç Aracı Olarak Siber Diplomasi: Avrupa Birliği Örneği” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen ALACA (İstanbul Arel Üniversitesi) “Algoritmik Devrim, Biyo Teknoloji, Transhümanizm ve Yeni Tehditler” başlıklı bildirisini sundu.

8.Oturum

Üsküdar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gül Esra ATALAY’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Covıd-19 Pandemisi Dijitalleşme Sürecine Yansımaları konu başlıklı sekizinci oturumunda öncelikle Doç. Dr. Gül Esra ATALAY (Üsküdar Üniversitesi), “Sözlü İletişime Dönüş: Podcast ve Clubhouse Uygulamalarına Tekno-Belirlenimci Perspektiften bir Değerlendirme” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ALKIŞ (Başkent Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu FINDIK COŞKUNÇAY (Atatürk Üniversitesi) “COVID-19 Pandemi Döneminde Hayat Eve Sığar (HES) Mobil Uygulamasının Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Amprik bir Çalışma” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr.Öğr.Üyesi Sevil BEKTAŞ DURMUŞ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi) “Covıd-19 Sürecinde Sosyal Medyada Markaların İçerik Üretimi: Instagram Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr.Öğr.Üyesi Gökçe YOĞURTÇU (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi), “COVID-19 Pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün İnstagram Paylaşımlarının İncelenmesi” konulu sunumunu yaptı.

9.Oturum

Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN’ in oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Siber Güvenliğe Yansımaları konu başlıklı dokuzuncu oturumunda öncelikle Şehir Plancısı/Yüksek Lisans Öğrencisi Elif KESKİN (Atatürk Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN (Bursa Teknik Üniversitesi) “Akıllı Sokak Aydınlatmaları ve Güvenlik” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Yüksek Lisans Öğrencisi İkranur AKBEZ (Bursa Teknik Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN (Bursa Teknik Üniversitesi) “Dijital Gözler ve Organik Gözler” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ve Arş. Gör. Seda ÖZLÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi), “Şehircilik Eğitiminin İlk Tasarım Deneyiminin Dijital Döneme Uyumu” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZORAL (İstanbul Ticaret Üniversitesi) ve Doç. Dr. İlke CİVELEKOĞLU (İstanbul Ticaret Üniversitesi), “Dijitalleşme ve Küreselleşme Ekseninde Akıllı Şehirler: Dubai Örneği” konulu sunumunu yaptı.

10. Oturum

Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu AL’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Diplomasiye Yansımaları konu başlıklı onuncu oturumunda öncelikle Dr.Öğr.Üyesi Yavuz CANKARA (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi), “ABD’nin Dijital Diplomasi Politikası: Sanal İran Büyükelçiliği Uygulaması” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Dr.Öğr.Üyesi Pınar Özden CANKARA (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi) “İsrail’in Dijital Diplomasi İle Hamas’a Karşı Mücadelesi” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Arş. Gör. Dr. Tolga ERDEM (Trakya Üniversitesi) ve Yüksek Lisans Öğrencisi Burak BULUT (Trakya Üniversitesi), “Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Bağlamında Siber Diplomasinin Rolü” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr.Öğr.Üyesi Çağdaş CENGİZ (Dokuz Eylül University), “Schumpeter’in Avrupa Birliği ile İmtihanı: Teknolojik Dönüşümde Avrupa Paradoksu ve Yaratıcı Yıkım” konulu sunumunu yaptı.

11.Oturum

İstanbul Okan Üniversitesi’nden Dr. Turgay MÜNYAS’ ın oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Satın Alma ve Pazarlama Davranışlarına Yansımaları konu başlıklı on birinci oturumunda öncelikle Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi) ve Doktorant Ayday ŞAKİR KIZI (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi), “Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmesi Web Sitelerinin Dijital Pazarlama Açısından Uygunluğu” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Havanur ERGÜN TATAR (Bartın Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜNEY (Bartın Üniversitesi) “Dijitalleşme ve Dış Ticaret İlişkisinin Filyos Vadi Projesi Kapsamında Değerlendirilmesi” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr.Üyesi Selin KÜÇÜKKANCABAŞ (Trakya Üniversitesi) ve Öğr. Gör. Gökçe CEBECİ (Arel Üniversitesi), “Demografik Faktörlerin Webrooming ve Showrooming Davranışları Üzerindeki Etkileri” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Arş. Gör. Meltem KURT (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) “Dijital Pazarlama ve Influencer’lar: Sosyal Medya Kullanıcılarının Satın Alma Davranışları Üzerine Nicel Bir Araştırma” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, Yüksek Lisans Öğrencisi Esra OFLAZ (Kocaeli Üniversitesi) ve Yüksek Lisans Öğrencisi Nasib SADIGOV (Kocaeli Üniversitesi “Dijital Pazarlama ve Influencer’lar: Sosyal Medya Kullanıcılarının Satın Alma Davranışları Üzerine Nicel Bir Araştırma” başlıklı bildirisini sundu.

12.Oturum

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Okan TUNCEL’ un oturum başkanlığında gerçekleşen, kongremizin Dijitalleşmenin Siber Güvenliğe Yansımaları konu başlıklı on ikinci oturumunda öncelikle Doç. Dr. Cem Okan TUNCEL (Bursa Uludağ Üniversitesi), “Bursa İmalat Sanayi Firmalarında Teknolojik İnovasyonun Belirleyicileri” başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Arş. Gör. Furkan ÇUBUKCU (Başkent Üniversitesi) ve Yüksek Lisans Öğrencisi Emre DAL (Kocaeli Üniversitesi) “Türk Start-uplarının Başarısına Etki Eden Faktörler: Ekonometrik Bir İnceleme” konulu bildirisini sundu. Sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UĞURLU (Karabük Üniversitesi), “Türkiye’de İnovasyon İstihdamı Nasıl Etkiler? ARDL Sınır Testi Yaklaşımı” başlıklı bildirisini sundu. Ardından, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DEMİR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) “Türkiye’de İnovasyon ve Ekonomik Büyüme” konulu sunumunu yaptı. Sonrasında, PhD Student  Ahmet Faruk ISIK (Shanghai International Studies University) “Huawei’s Investments in Turkey and Turkey’s Position in the ‘Huawei Conflict” başlıklı bildirisini sundu.

tr_TR