Anasayfa » Genel » Kitap Bölümü Çağrısı
Kitap Bölümü Çağrısı

Kitap Bölümü Çağrısı

TESAM

ULUSLARARASI EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

“YENİ TEHDİTLER, GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ”

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

İletişim, ulaşım ve internet alanlarında günümüzde tecrübe edilmekte olan teknolojik gelişim süreçleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerindeki güvenlik çalışmalarının da klasik yaklaşımların ötesinde yeni ve güncel değerlendirmeler ile analiz edilmesini mecbur kılmaktadır. Belirtilen alanlardaki teknolojik ilerlemeler ile birlikte tehdit odakları artık şekil değiştirmiş veya daha etkili hale gelmiştir. Tehdit türlerinin çeşitlenmesi, şekil değiştirmesi, kaynaklarının belirsiz hale gelmesi ve zamanlamalarının çok daha fazla öngörülemez olması Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerindeki güvenlik analizlerinin de yeni yaklaşımlar ve bakış açıları ile ele alınmasına neden olmuştur.

Bu kapsamda TESAM Yayınları olarak Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla “Yeni Tehditler, Güvenlik ve Teknoloji” isimli kitap projesinde sizi de yer almaya davet ediyoruz.

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 18 Şubat 2020 tarihinde basılı olarak ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Siz değerli bilim insanının da projemizde bir bölüm yazarlığı ile temsil edilmenizi istemekteyiz. Bu bağlamda konu ile ilgili geri dönüşünüzü bekleriz. Saygılarımla.

Editör

Dr. Öğretim Üyesi Ali Burak DARICILI

E-Posta: ali.daricili@btü.edu.tr

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim

Muhammet AYDOĞAN

E-Posta: tesamyayinlari@gmail.comMuhammet.aydogan@tesam.org.tr

 ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir. Bölümlerin TESAM Belirtilen kitap için tam metinlerin en geç 5 Ocak 2020 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 
Başvuru için Son Tarih 20 Aralık 2019
Tam Metinlerin Gönderilmesi 5 Ocak 2020
Hakem Düzeltmeleri için Son Tarih 19 Ocak 2020
Kitabın Yazarlara Ulaştırılması 18 Şubat 2020

 

Kitap Bölümü Çağrı Metni için Tıklayınız
tr_TR