Anasayfa » Bildiri Çağrı Metni

Bildiri Çağrı Metni

GENÇ TESAM

 SOSYAL BİLİMLER

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ

6 – 7 Kasım 2019

Kongre Çağrısı

“GENÇ TESAM SOSYAL BİLİMLER ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ” 6-7 Kasım 2019 tarihlerinde TESAM, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ortaklığıyla Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Sosyal Bilimler alanında çalışan araştırma görevlileri, doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencileri ve diğer uzmanların bir araya geldiği kongrenin temel amacı, gençlerin ilgili alanlardaki çalışmalarını sunabilecekleri bir platform oluşturmaktır.

Kongremize çok yönlü bir katılım prensibi ile sosyal bilimler alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası çalışmaların bilimsel olarak sunulması şeklinde olacaktır. Kongremize gönderilen her bildiri alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilip bu değerlendirilme sonrasında sunulması uygun olan sözel ve poster bildiriler kongremizde sunulacaktır. Kongremiz akademik ve akademik olmayan bilimsel anlamda hazırlanmış her türlü çalışmanın sunulmasına imkân sağlamaktadır.

Kongremiz ulusal ve uluslararası çok sayıda öğrenci kulübünün iştiraki ve desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çok sayıda kamu ve özel üniversite tarafından da desteklenmektedir.

Kongremiz iki gün olarak planlanmış olup sosyal etkinliklerle renklendirilecektir.

Ayrıca kongremizde bilimsel kurul tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında tam metin olarak sunulan bildirilerden birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen eserler ödüllendirilecektir.

Kongre Kurulu

Kongre Kurulu için Tıklayınız

Konu Başlıkları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ekonomi
İşletme
Hukuk
Tarih
Sosyoloji
Psikoloji
Eğitim

Özet Bildirilerin Gönderilmesi

Her katılım başvurusunda “TESAM Bildiri Gönderim Şartları” çerçevesinde Türkçe ve İngilizce bir bildiri özeti (en fazla 300 kelime) ve akademik pozisyonu ile ilgi alanlarını içeren bir kısa özgeçmişin (en fazla 100 kelime) yer aldığı “Özet Gönderme Formu” gönderilmelidir.

Katılımcılar Kongre’ye Türkçe veya İngilizce sunumları ile katılabilirler. Kongre’ye gönderilen bildiri özetleri, özet bildiri kitapçığında basılacaktır. Gönderilen tam metinler, ISBN’li bir e-kitap formatında yayınlanacaktır.

Bildiri Özetleri ve tam metinleri tesamcongress@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

Bildiri Göndermek için Tıklayınız

Tam Metin Bildiri Gönderimi

  1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak sunulabilir.
  2. Bildiriler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.
  6. Bildirinin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Türkçe sunulan bildirilerde, bildirinin en sonunda en az 750 kelime olacak şekilde bir İngilizce özet verilmelidir.
  8. Tam metin bildiriler; tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ ), (Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=w_MURP3_MrU)

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi   27 Ekim 2019
Kabul edilen bildirilerin ilanı   30 Ekim 2019
Özetler Kitabının ve Programının Yayımlanması   31 Ekim 2019
Tam Metinlerin Gönderilmesi   27 Ekim 2019
Kongre Tarihi   6-7 Kasım 2019

Kongre Yeri

Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kongre Merkezi

Kongre Katılım Bedeli

Kongrede katılımcıların bir bildiri sunma hakları vardır.

Lisans Öğrencisi: 50 TL

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi: 100 TL

Katılım Ücretinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri

Hesap Adı: TESAM EKONOMİK SİYASAL

Banka: HALKBANK

Şube: Küçük Sanayi Şubesi

Hesap No: 16000143

İBAN: TR96 0001 2009 2980 0016 0001 43

En İyi Araştırma Ödülleri

Birincilik Ödülü        : 1 Adet Lenovo Ideapad S145

İkincilik Ödülü         : 1 Adet Samsung SMT510NZKDTUR Siyah Galaxy TAB

Üçüncülük Ödülü    : 1 Adet Amazon Kindle Paperwhite 4GB

Tam metinler arasından kongre bilim kurulu tarafından seçilecek en iyi üç bildiriye başarı ödülü verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama

Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılara ait olup, anlaşmalı otellerde indirimli konaklama yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için www.tesam.org.tr adresinden anlaşmalı otellere ulaşılabilir.

Sempozyum Dilleri

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiriler bu dillerden birisi ile sunulabilir.

Bildiri Sunma Hakkı

Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olup, özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Her katılımcı ancak bir bildiri ile kongreye katılım sağlayabilir. Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / ret biçiminde olacaktır.

YAYIN İMKANLARI

Özetler Kitabı

Özetler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.

31 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Bildiriler Kitabı

27 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilen tam metin bildiriler, Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır.

Bildiriler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.

16 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Ulusal Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

Her katılımcı isteğe bağlı olarak Ulusal Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.

Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.

Ulusal Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.

Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

Her katılımcı isteğe bağlı olarak Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.

Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.

Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Dergilerde Yayın

Eğitim durumu en az doktora eğitimi başlangıç seviyesinde olan her katılımcı isteğe bağlı olarak bildirisini, dergilerin editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra TESAM Akademi Hakemli Dergisi’nde yayınlatabilir. Kabul ve onay süreci dergilerin yayın kurullarına aittir.

tr_TR