Anasayfa » Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

ÖZET BİLDİRİ GÖNDERME

Her katılımcı başvurusunda İngilizce veya Türkçe bir bildiri özeti (en fazla 300 kelime/2000 karakter) sunmalıdır.

Özet bildiriler tesamcongress@gmail.com üzerinden gönderebilirsiniz.

Özet bildiri son gönderim tarihi 27 Ekim 2019’dır.  Faks, posta ya da e-mail ile iletilen ve bu tarihten sonra gönderilen bildiriler program ve yayın için değerlendirilmeyecektir.

Özet bildirileri kabul edilen katılımcılar 30 Ekim 2019 tarihinde bilgilendirileceklerdir.

TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERME

Bildiriler word dosyası (.doc) olarak e-posta ile tesamcongress@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Bilgisayar ortamında gönderilmeyen tam metin bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tam metinlerin gönderilmesi zorunlu değildir. 27 Ekim 2019 tarihine kadar tam metni gönderilen makaleler kongre sonrası ISBN’li E-Book olarak  yayımlanacaktır.

TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

  1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak sunulabilir.
  2. Bildiriler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.
  6. Bildirinin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Türkçe sunulan bildirilerde, bildirinin en sonunda en az 750 kelime olacak şekilde bir İngilizce özet verilmelidir.
  8. Tam metin bildiriler; tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ ), (Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=w_MURP3_MrU)
Tesam Kongre Başvuru Belgesi için Tıklayınız
tr_TR