Anasayfa » Analiz » TESAM ANALİZ 12_AKDENİZ İCİN BİRLİK VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ
TESAM ANALİZ 12_AKDENİZ İCİN BİRLİK VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

TESAM ANALİZ 12_AKDENİZ İCİN BİRLİK VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

 

Akdeniz İçin Birlik Örgütü, başarılı olabilmesi için Akdeniz ve ülkelerinin yaşadıkları sorunları çözmeli ve ekonomik kalkınmaları için gerekli ekonomik, finansal, alt yapı ve teknik destek sağlamaları ve ayrıca bölgenin güneyinde ki ülkelerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve barışın tesis edilmesi gerekir. Örgüt bunları sağlayabilir mi? AB üyesi ülkeler, isterlerse mevcut ekonomik, demokrasi ve politik sorunların önemli bir kısmının çözümüne ciddi katkılar sağlayabilir.

Kabul etmek gerekir ki, Akdeniz ülkeleri arasın da, özellikle Güney Akdeniz’in Müslüman ve geri kalmış ülkeleriyle Kuzey Akdeniz’in Hıristiyan ve kalkınmış ülkeleri arasın da ciddi kültür, zihniyet ve sosyal farklılıklar olduğu muhakkaktır. Gayet tabii ki bu fark işbirliğini ve yardımlaşmayı engellemez ama zorlaştırabilir. Kalkınmış ülkelerin bölge sorunlarına farklı bakmaları ve farklı çıkarları olması onlarında güçlü ve birlikte sorunların çözümüne ortak hareket etmeleri her zaman mümkün değildir.

Güney Akdeniz’in sahip olduğu doğal zenginlikler özellikle de petrol ve gaz kuzeyin zenginleri için çok önemlidir. Akdeniz’in politik ve askeri stratejik konumu ve ekonomik olarak ta zenginliği sadece bölgenin güçlü ülkeleri için değil aynı zaman da bölge dışı güçler için de önemlidir. Başta, ABD ve Rusya olmak üzere, diğer birçok güçlü ülke içinde geçerlidir.

Bölgenin siyasi ve askeri sorunlarına hemen bir çare bulunmasa da, bölge her ülkeyi ilgilendiren, alt yapı, yangınlar, tarım, susuzluk, denizin kirliliği, iklim değişikliği ve illegal göçler gibi ortak insani sorunların çözümü yolunda ciddi ve samimi işbirliği olanakları vardır. Önemli olan yardımlaşma iradesine sahip olmaktır.

Analiz için Tıklayınız
tr_TR