Anasayfa » Analiz » TESAM Analiz YEREL Yönetimler-4 İstanbul Bir Dünya Kenti Mi?
TESAM Analiz YEREL  Yönetimler-4 İstanbul Bir Dünya Kenti Mi?

TESAM Analiz YEREL Yönetimler-4 İstanbul Bir Dünya Kenti Mi?

Prof. Dr. Bekir PARLAK’ın kaleme aldığı bu çalışmada İstanbul, “dünya kenti” nosyonu penceresinden incelenmektedir. Küreselleşme sürecinde iyiden iyiye belirginleşen “dünya kenti” olgusu, kent bilimi alanında yeni bir kavramın doğup gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu kavram, içinde bulunduğumuz yüzyılda kendini daha çok göstermiştir. Küreselleşen dünyada kent bilimi ve kentleşme açılarından dikkatleri çeken gelişmelerden biri de “dünya kenti” dir. İstanbul, teknik olarak ve bilimsel sınıflandırma bağlamında üst düzeyde yer alan bir dünya kenti olmamakla birlikte, küresel düzeyde sistematik bir nitelikte olmasa da belli etkileri olabilen, kimi dünya kenti özelliklerini kısmen taşıyan, gelecekte bir dünya kenti olacak potansiyelleri barındıran “ikincil bir dünya kenti” vasfına sahiptir. Bu konuda yapılan sınıflandırmada üçüncü klasmanda (Alfa Dünya Kenti) değerlendirilmektedir. Söz konusu sınıflandırmada İstanbul’un üstünde iki düzeyde klasman daha vardır. Bunlar Alfa ++ dünya kenti ile Alfa + dünya kendi klasmanlarıdır. Analizde İstanbul özelinde bu konu bu kapsamda irdelenmektedir. Çalışmada bir yandan dünya kenti nosyonu tanıtılırken, diğer yandan İstanbul kenti bu çerçevede tartışılmaktadır.

tr_TR