Anasayfa » Genel » 4. Sayı – Türkiye Ekonomisi
4. Sayı – Türkiye Ekonomisi

4. Sayı – Türkiye Ekonomisi

 

1980’lerde küreselleşmenin yükselişi ve neo-liberal politikaların benimsenmesiyle birlikte, Türkiye de bu dönüşüme ayak uydurmak amacıyla önemli ekonomik reformlar gerçekleştirdi ve finansal serbestleşme sürecini başlattı. Ancak, gerekli yapısal reformlar yapılmadan uygulanan ekonomik politikalar pek çok kriz dalgasına neden oldu ve işsizlik, yüksek enflasyon ve gelir eşitsizliği gibi ciddi ekonomik sorunlarla mücadele edildi. Bu nedenle Türkiye ekonomisi, inişli çıkışlı bir gelişim gösterdi ve ekonomik süreci boyunca zorlu bir yolculuk geçirdi.
Özellikle 2000’li yılların başında yapılan ekonomik reformlar sayesinde Türkiye, dünya ekonomileri arasında rekabet edebilir hale geldi. Ancak son yıllarda, özellikle 2018 yılından itibaren yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisini zorlu bir sürece soktu. Özellikle yüksek enflasyon, artan işsizlik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve cari açık gibi sorunlar, ekonomik istikrarı tehdit eder hale geldi.
IMF’nin Dünyanın Ekonomik Görünümü 2022 Raporu’nda dünya ekonomisinin gelecek yıllara ilişkin tahminleri yer almaktadır. Rapora göre dünya ticaret hacminin ciddi biçimde yavaşlayacağı ve ortalama büyümenin daha da düşeceği öngörülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede enflasyon mu büyüme mi sarmalına girileceği öngörülmektedir. Ayrıca artan ticaret savaşları ve hammadde sıkıntısı, ülkelerin ekonomik duvarlar oluşturmasına neden olacaktır.
2023 ve sonrasında Türkiye ekonomisi zorlu bir süreç beklemektedir. Burada yapılması gereken, sorunların doğru tespiti ve yapısal önlemlerin alınmasıdır. TESAM olarak dergimizin bu sayısını Türkiye ekonomisine ayırmayı tercih ettik. Bu sayımızda ülkemizin değerli akademisyenleri ve araştırmacıları Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmeler yaparak çözüm yollarını sunmaktadır. Bu değerlendirmeler, ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlu süreçten çıkış yollarını anlatmaktadır. Bu sayımıza katkı sağlayan tüm akademisyenler ve araştırmacılara teşekkür ederiz.

TESAM STRATEJİ DERGİSİ SAYI 4- Türkiye Ekonomisi

İÇİNDEKİLER

Türkiye Ekonomisinin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları
Dr. İlyas Bozkurt
Yazıyı Oku
Sanayi Devrimleri ve Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. Zahide Ayyıldız Onaran
Yazıyı Oku
Türkiye’nin 100 Yıllık Ekonomik Görünümü
Yakup Öztürk
Yazıyı Oku
Ekonomilerde Dijital Dönüşüm ve İstihdam İlişkisi Üzerine
Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz
Yazıyı Oku
Türkiye Ekonomisinin Bitmeyen Sorunu: Cari Açık
Doç. Dr. Derya Hekim
Yazıyı Oku
Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı “Cari Açık”
Halil İbrahim Yılmaz
Yazıyı Oku
Finans Endüstrisinde Bankacılık Krizi
Dr. Turgay Münyas
Yazıyı Oku
Türkiye’nin Yüz Yıllık Ekonomi Tarihinden Kısa Notlar
Dr. Elif Asoy
Yazıyı Oku
Türkiye’de Gelir Eşitsizliği
Muhammet Aydoğan
Yazıyı Oku

 

Derginin tamamını indirmek için tıklayınız

Dergiyi Okumak için tıklayınız
tr_TR